Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 24 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 36
DVD nabídka p_ehrávání
Tato měna Vám poskytuje přístup všech
výjimečných funkcí na DVD přehrávači.
&
Stiskněte klíč
SETUP
.
V okínku nabídky sa objeví symbol pro každou
měnovou jednotku.
é
Použijte kursor do leva/do prava, na horu/dolů
k listování v nabídkach měny.
Použijte klíč
OK
k potvrzení Vašeho výběru.
Opakovaně stiskněte klíč
SETUP
k navrácení
se spět nebo k vypnutí
Popis symbolů
A
osobní preference
C
jazyk na titulky
B
jazyk na audio
I
snímek za snímkem
N
pomalé přehrávání
rýchlé přehrávaní
D
úhel
E
zoom
T
název
C
kapitola
L
vyhledávaní času
G
volba oblíbené skladby
Šedé symboly naznačují, že tyto možnosti nejsou
přístupny
.
Použití nabídky DVD přehrávače
Osobní preference
Viz následující stranu.
Titulky a jazyk na audio
V okínku výběru selektujte
j
k titulkování jazyka
a
B
pro jazyk na audio. Použijte kursor do dola/do
hora k výběru nastavení.
Tlačítka
SUBTITLE
a
AUDIO
na dálkovem řízení Vám
přímo nabízí toto nastavení.
Snímek za snímkem
Svolte
I
a stiskněte kursor do dola. Obraz se
zastaví. Použijte kursor do leva/do prava k přehrátí
do zadu nebo ve před snímek za snímkem.
Stiskněte
π
k pokračování normálniho přehrávání.
Pomalý pohyb/rychlý pohyb
Selektujte
N
pro pomalý pohyb
nebo
pro
rychlý pohyb a stiskněte kursor dolů. Použijte
kursor do leva/do prava k selekci požadované
rychlosti. K pokračování normální rychlosti
stiskněte
π
.
Úhel
Některé DVD obsahují části nahráty z různých úhlů
kamery.Ve všeobecnosti se objeví speciální ikon.
Selektujte
D
v nabídce a použijte kursor na
horu/dolu k selekci úhlu.
Zoom
Selektujte
E
a stiskněte kursor na horu/dolu k
aktivaci zoom funkce se zvětšením 1.33, 2 nebo 4.
Stiskněte
OK
a použijte kursor nahoru/dolu, do
leva/do prava k pohybu kolem.
Opět stiskněte
OK
k potvrzení.
Přímý přístup k názvům a kapitolám
Selektujte
T
k zpřístupnění různých názvů
přístupných na disku a
C
k různým částem kapitol
nebo filmu. Použijte kursor na horu/dolu k výběru
nastavení.
Tlačítko
– P+
na dálkovém řízení Vám poskytne přímý
přístup do kapitol.
Přímý přístup s časovým kritériem
Selektujte
L
a stiskněte kursor dolu. Obraz se
zastaví. Použijte digitální klíč k zadání přesního času
ve kterem časovem okamžiku filmu se chcete
nacházet. Stiskněte
OK
, tlačítko
π
nebo kursor na
horu k pokračování ukázanýho času.
Volba oblíbené skladby (FTS)
Viz následující stranu.
24
Použití DVD přehrávače
VCR
AUX
º
Ò
π
®
R
v
b
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
B
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
SETUP
2153.2 cz
26-06-2002
17:31
Pagina 24
Sample
This manual is suitable for devices