Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 23 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 36
Přehrávání audio- nebo MP3-CD
Stiskněte klíč
TV/DVD
k zapnutí DVD režimu.
Zastavení
Jednou jak je disk umístněn, objeví se audio-CD
obraz. Stiskněte
π
k začátí přehrávání.
Ukončení přehrávání/vybratí disku
Stiskněte klíč
k zastavení přehrávání. Opěť
stiskněte
nebo tlačítko
OPEN/CLOSE
Ï
v
přední části televize k vytáhnutí disku z přehrávače.
Přesunutí do jiné skladby
K přesunutí do jiné skladby použijte tlačítko
–P+
.
S použitím digitálního klíče přeskočíte do jistého
čísla skladby.
Přehrátí ve před a na spátek
V průběhu přehrávání stiskněte
Ò
nebo klíč
k přehrátí ve před nebo na spátek o rychlosti x8.
Stiskněte
π
k navrácení se do normální rychlosti.
Poznámka :Tato funkce není přístupna s MP3-CD-
čkami.
Přestávka přehrávání
Stiskněte
º
v průběhu přehrávání.
Stiskněte
π
k pokračování.
Volba oblíbené skladby (FTS)
Tato funkce Vám poskytuje programování výběru
skladeb do paměti.
Tato funkce není přístupna s MP3-CD-čkami.
&
Ujistěte se jestli přehrávání bylo ukončeno.
é
Použijte kursor na horu/dolů k výběru linie
skladby.
Použijte kursor do prava/do leva nebo digitální
klíč k výběru čísla písně. K potvrzení stiskněte
klíč
OK
. Číslo skladby se objeví na
Programové
linii.
Opakujte krok
pro každou oblíbenou
skladbu, kterou chcete vybrat (max. 20 na disk).
Můžete opakova stejné číslo písne několik krát.
(
Stiskněte
π
k přehrátí oblíbené skladby.
§
K ukončení přehrávání oblíbené skladby, pozice
FTS
nastavení k
Off
(vypnut).
è
K smazání programové linie použijte kursor do
dola ke
Smazat všeho
a stiskněte
OK
.
K přemístění čísla skladby z programové linie
vyberte číslo skladby v
Programové
linii a
stiskněte
OK
.
23
Použití DVD přehrávače
VCR
AUX
º
Ò
π
Q
®
R
v
b
M
a
h
AUDIO
SUBTITLE
T/C
S
MODE
RESUME
TV/DVD
MENU
SETUP
i
U
æ
Ì
0
q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
V
P
MENU
OK
¬
B
CHILD
MOVIE
SPORT
NEWS
MP3 diskové vlastnosti
Váš zabudovaný DVD přehrávač podporuje
následujíci MP-CD formát (ISO9660)
• max. 30 znaků názvu soubora
• max. stupeň adřesářů je 8
• max.ALB číslo je 32
• VBR bit-rate support
• Nápomocné MP3 sampling frekvence jsou :
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• Nápomocné MP3 bit-rate jsou :
32, 64, 96, 128, 192, 256 kbps
• Následující formáty nejsou posilovány :
YMA, .AAC, .DLF, M3U, .PLS
Dodatečné poznámky :
•Čínske názvy souborů nejsou posilovány
•CD-session musí být uzatvořena
•Jenom první session nebo multi-session je posilována
•CD-čka vo formátu UDF nejsou posilovány
•Ve shodě s SDMI, digitálním audiovým výstupem je
němý v průběhu přehrávání MP-CD-ček.
•Čtení disku může trvat déle jak 10 sekund v závislosti
na počtu skladeb na disku.
Režim disku audio
Zastavení
Skladba
čas
Skladby celkem
Celkovy čas
π
7
0.01.34
4
1.11.19
FTS
On
Off
Skladba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Program
3
5
8
9
Smazat vše
2153.2 cz
26-06-2002
17:31
Pagina 23
Sample
This manual is suitable for devices