Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 20 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 36
Teletext menu
(pouze dostupný v režimu teletext přes celou
obrazovku)
&
Stiskněte
MENU
k jeji aktivaci.
é
Stiskněte kursor nahoru/dolů k selekci
měnových jednotek.
Oblíbený
Tento seznam obsahuje nahoře každou
oblíbenou stránku teletextu.
Můžou být selektovány jenom stránky běžných
kanálů.
&
Stiskněte kursor do prava k přidání stránky
nebo selekci jedné z oblíbených stránek.
é
Stiskněte
OK
nebo opět přidejte kursorem do
prava.
Stiskněte kursor do leva k navrácení se do
měny teletextu.
Ladení
Na klávesnici na obrazovce můžete napsat
slovo které chcete vyhledat ve stránkách
teletextu. Nehraje žádnou roli jsou li to velké
nebo malé písmená. Hledání čísel není možné.
&
Stiskněte kursor do leva/do prava, nahoru/dolů
k selekci znaků, slov nebo funkcí.
é
Stiskněte klíč
OK
k potvrzení každého
selektovaného znaku.
Selektujte
Zrušit
k vymazání selektovaného
slova nebo znaku. Selektujte
Space
k použití
mezery;
Vymazat
k vymazání posledního
selektovaného znaku;
Shift
k výměně mezi
malými a velkými znaky;
Speciální
k zobrazení
speciálních znaků na klávesnici.
Stiskněte kursor opakovaně do leva k
opětovnému návratu do teletextové měny.
Ladení slova
&
Napište slovo na obrazovce nebo selektujte
slovo se seznamu a stiskněte
OK
.
é
Selektujte
Akcept
a stiskněte opět
OK
.
Objeví se odkaz hledání. Když je slovo
nalezeno, je osvětleno na stránce teletextu.
K pokračování hledání stiskněte dva krát
OK
.
Když slovo není nalezeno, objeví se odka.
K hledání nového slova, selektujte
Klávesnici
a
stiskněte
OK
.
(
Selektujte nové slovo.
Řešení
Zjevení/zkrytí zatajených informací na stránce,
jako je rozřešení hádanek a křížovek. K aktivaci
stiskněte
OK
.
Stiskněte opět
OK
k návratu do teletextové
měny.
Cyklus podstránek
Automaticky udělejte podstránky. Stiskněte
OK
k opětovné aktivaci nebo deaktivaci.
Časová stránka
K zobrazení specifické stránky v určitý čas.
&
Stiskněte kursor do prava k selekci
Ano
nebo
Ne
.
é
Zadejte čas a číslo stránky pomocí kursora
nebo digitálního klíče.
Poznámka : teletext nemusí zůstat zapnutý. Není
možné zobrazení časové stránky jestli je televize
zapnuta v standby.
Jazyk
Když zobrazený znak neodpovídá znaku
použitém ve vysílaném teletextu, můžete zde
změnit jazykovou skupinu.
Selektujte
Skupinu 1
nebo
Skupina 2
pomocí
kursora do leva/do prava.
Stiskněte klíč
MENU
k opuštění teletextové
měny.
20
Teletext
Mon 05 Feb 16:35:19
11.03
14.35
17.50
Červený
Zeleň
Žlutý
Modrý
Menu
100
01
puck
Zrušit
Akcept
Space
Vymazat
A B C D E F G
1 2 3
H I J K L M N
4 5 6
O P Q R S T U
7 8 9
V W X Y Z
0
Shift
Speciál
WORD
NAME
FOOTBALL
2153.2 cz
26-06-2002
17:31
Pagina 20
Sample
This manual is suitable for devices