Philips 32PW8907/12 user manual download (Page 2 of 36)

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 36
&
Postavte televizor na pevný podklad.
! Tato TV váži 56 kg !
Kvůli ventilaci ponechte kolem přístroje
nejméně 5 cm volné plochy. Nepokládejte
zapnutý televizor na koberec.Aby se předešlo
nebezpečným situacím, neumisťujte žádné
předměty na horní plochu přístroje. Zabraňte
vysokým teplotám a přímému slunečnímu
záření, taktéž přímému působení deště nebo
vody.Abyste se vyhnuli rušení obrazu a zvuku
udržujte mobilní telefon v dostatečné
vzdálenosti.
é
Zasuňte zástrčku antény s kvalitním anténním
kabelem do vstupu určeném pro anténu
x
na
zadní části přístroje. Kvalitu obrazu můžete
zlepšit zapojením přiloženého antenního kabelu.
Dálkové ovládání: Sejměte kryt z části určené
pro baterie na zadní straně dálkového ovládání.
Vložte 2 přiložené baterie (Typ R6-1,5V).
Přiložené baterie neobsahují těžké kovy, rtuť a
kadmium. Přesto je v mnoha zemích zakázáno je
vyhazovat do běžných odpadků. Informujte se
prosím na místní předpisy, vztahující se k odvozu
vybitých baterií.
Poznámka:Toto dálkové ovládání je funkční pouze s
televizory, které používají pro signalizaci standard
RC5 i RC6.
Příprava
1m
min.
Zapojte hlavní zástrčku
do sítě s napětím
220V-240V.
Siťový přívod - Poškození síťového přívodu
může způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem, proto nikdy nepokládejte těžké
předměty na přívod.
(
Zapnutí televizoru
: Stiskněte hlavní
vypínač
A
na přední straně Vašeho
televizoru.
Zelený indikátor na přední části TV a
obrazovka se rozjasní.
Pokud svítí světélko červené (anebo zelené v
případě informácí z
NEX
TV
IEW
), stiskněte
tlačítko
- P +
na dálkovém ovládání.
Zelené světélko blikne při každém stisknutí
tlačítka na dálkovém ovládání.
Když zapnete přijímač poprvé, na obrazovce se
automaticky objeví
VÝBÉR JAZYKA
.
Výklad se objeví střídavě v různých jazycích. Zvolte
si jazyk a stiskněte tlačítko
OK
.
Bezdrátový vysílací modul
Vaše TV je připravena a vybavena k zapojení
bezdrátového vysílacího modulu s
integrovaným káblem a bezdrátových
zvukových reproduktorů.Takový obsah
můžete nabýt u Vašeho prodejce TV.
Selektujte správný typ vysílače v nastavovací
měnu, reproduktorech, bezdrátových
vysílačech, str. 9. Standart 864 MHz
(32PW8907/12 a /05) anebo 433 MHz
(32PW8907/58) byl vybrán továrnou.
Jak zapojovat a obsluhovat, viz dodatek
tohoto manuálu, str. 33.
+
+
2
Příprava
2153.2 cz
26-06-2002
17:30
Pagina 2
Sample
This manual is suitable for devices