Philips 32PW8907/12 user manual download

Languages: Czech
Pages:36
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 36
Čestina
Obsah
Příprava
................................................................................................
2
Dálkové ovládání
..........................................................................
3-4
K použití měny a měnového systému
.........................................
5
Měnu informace/dálkové řízení info
..............................................
6
Volba jazyka a země
..........................................................................
6
Uložení TV programů
......................................................................
7
Nastavení konfigurace
......................................................................
8
Reproduktory
.....................................................................
9
Základní
.......................................................................
10-11
Zdroj
....................................................................................
11
Dekodér
..............................................................................
11
Demo
.................................................................................................
11
Nastavení
TV menu
...........................................................................................
12
Nastavení obrazu
.............................................................
12
Nastavení zvuku
...............................................................
12
Zvláštní funkce
..................................................................
14
NEX
TV
IEW
/
Přehled teletextu
.......................................................
15
Teletext
............................................................................................
18
Připojení periferních přístrojů
Připojení a volba příslušenství
..............................................
27-31
Funkce dálkového ovládání pro periferní zařízení
...................
31
Záznam
......................................................................................
31-32
Tlačítka na horní straně TV přístroje
.........................................
32
Dodatek : bezdrátový systém reproduktorů
............................
33
Rady
................................................................................................
34
Slovník výrazů
............................................................................
35
Rejstřík
...........................................................................................
35
Potřebujete další pomoc?
Pokud Vám tento návod k obsluze
nedal odpověď na všechny vaše
otázky týkající se obsluhy televizoru
Philips, můžete oslovit zákaznické
nebo servisní středisko Philips. Pro
bližší informace nahlédněte do
přiloženého informačního materiálu
‘Word-wide guarantee’.
Připravte si typ a výrobní číslo
televizoru, které najdete na zadní
straně televizoru nebo na obalu,
dříve než zavoláte help line Philips.
Model:
Product No:
Ovládání
Použití vestavěného DVD přehrávače
Zavedení disku
.................................................................................
21
Přehrávaní DVD nebo video-CD
...............................................
22
Přehrávání audio- nebo MP3-CD
...............................................
23
DVD nabídka přehrávání
..............................................................
24
Osobní preference
........................................................................
25
Volba oblíbené skladby
.................................................................
25
Ovládání přístupu/dětský zámek
................................................
26
Schválení přehrávání
......................................................................
26
EasyLink je systém založený na možnosti ovládáni různých funkcí jediným
tlačítkem. Sled akcí může probíhat současně v televizoru a videorekordéru, pokud
jsou oba přístroje vybaveny funkcí EasyLink, a pokud jsou spojeny kabelem scart
.
2153.2 cz
26-06-2002
17:30
Pagina 1
Sample
This manual is suitable for devices