Hitachi HTADD3E user manual download (Page 9 of 25)

Languages: Danish
Pages:25
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 25
170
DANSK
Indstilling af forsinkelse
Angiv afstandene fra lyttepositionen til højttalerne, og indstil surround-
forsinkelsen.
Forberedelser:
Mål afstandene fra lyttepositionen til højttalerne (L1 til L3 på
figuren til højre).
L1:
Afstand fra centerhøjttaler til lytteposition
L2:
Afstand fra fronthøjttalere til lytteposition
L3:
Afstand fra surround-højttaler til lytteposition
BEMÆRK:
Anbring centerhøjttaleren med samme afstand til fronthøjttalerne (venstre og højre) eller subwooferen eller
sådan, at afstandsforskellen (L2 – L1) er 1,5 m eller derunder.
Anbring surround-højttalerne (venstre og højre) med samme afstand til fronthøjttalerne (venstre og højre)
eller subwooferen eller sådan, at afstandsforskellen (L2 – L3) er 4,5 m eller derunder.
1
Brug knapperne
(op) og
(ned) til at indstille afstanden fra
fronthøjttalerne og subwooferen til lyttepositionen.
Tallet ændres med enheder på 0,3 m hver gang, der trykkes på en af
knapperne. Vælg den værdi, der ligger tættest på den målte afstand.
(„SW“ vises kun, når subwoofer = yes).
Tryk på knappen NEXT for at skifte til indstilling af centerhøjttaler.
2
Brug knapperne
(op) og
(ned) til at indstille afstanden fra
centerhøjttalerne til lyttepositionen.
Tallet ændres med enheder på 0,3 m hver gang, der trykkes på en af
knapperne. Vælg den værdi, der ligger tættest på den målte afstand.
Angiv afstandene fra lyttepositionen til højttalerne, og indstil surround-forsinkelsen.
BEMÆRK!
Der er ingen indstilling, hvis „None“ er valgt for centerhøjttaler.
3
Brug knapperne
(op) og
(ned) til at indstille afstanden fra surround-
højttalerne til lyttepositionen.
Tallet ændres med enheder på 0,3 m hver gang, der trykkes på en af
knapperne. Vælg den værdi, der ligger tættest på den målte afstand.
BEMÆRK!
Der er ingen indstilling, hvis „None“ er valgt for surround-højttalerne.
NEXT
NEXT
L
2
L
1
L
3
FL
SL
SR
FR
Center (C)
Lytteposition
Efter systemet er indstillet
1
Tryk på knappen SYSTEM for at afslutte indstillingen af systemet.
Hermed er indstillingen af systemet afsluttet. Når systemet er indstillet, er der ikke behov for at foretage
indstillingerne igen, medmindre der tilsluttes andre komponenter eller højttalere, eller højttalerlayoutet ændres.
SET UP
SYSTEM
*8_168-171 HTA-DD3E_DA
7/29/02, 6:42 PM
170
Sample