Hitachi HTADD3E user manual download (Page 8 of 25)

Languages: Danish
Pages:25
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 25
169
DANSK
Subwoofer
Centerhøjttalersystem
Fronthøjttalersystemer
Anbring disse ved siderne af TV’et eller
skærmen, så deres frontoverflader flugter
mest muligt med skærmens front.
Surround-højttalersystemer
1
Kontroller, at alle komponenter er korrekte, og tryk derefter på afbryderkontakten
på hovedenheden eller knappen POWER på fjernbetjeningsenheden for at tænde
for apparatet.
2
Tryk på knappen SYSTEM for at registrere indstillingen.
3
Tryk på knappen NEXT for at skifte til indstilling af højttalerkonfiguration.
BEMÆRK!
Tryk på knappen SYSTEM igen for at afslutte indstillingen af systemet. Indstilling af systemet kan afsluttes
på ethvert tidspunkt. De ændringer af indstillinger, der er foretaget indtil nu, registreres.
ON / STANDBY
OFF
HTA
POWER
Før systemet indstilles
SET UP
SYSTEM
NEXT
Indstilling af højttalerkonfiguration
1
Brug knapperne
(op) og
(ned) til at vælge fronthøjttalerparameter.
Tryk på knappen NEXT for at skifte til indstilling af centerhøjttaler.
2
Brug knapperne
(op) og
(ned) til at vælge centerhøjttalerparameter.
Tryk på knappen NEXT for at skifte til indstilling af surround-højttaler.
Bemærk!
Når der er valgt „Small“ for fronthøjttalerne, kan „Large“ ikke vælges for centerhøjttaleren.
„None“ kan ikke vælges for både centerhøjtaleren og surround-højttalerne samtidigt.
Denne indstilling findes ikke i STEREO-tilstand.
3
Brug knapperne
(op) og
(ned) til at vælge surround-højttalerparameter.
Tryk på knappen NEXT for at skifte til indstilling af subwoofer.
Bemærk!
Når der er valgt „Small“ for fronthøjttalerne, kan „Large“ ikke vælges for surround-højttalerne.
Når der er valgt „None“ for centerhøjttaleren, kan „None“ ikke vælges for surround-højttalerne.
Denne indstilling findes ikke i STEREO-tilstand.
4
Brug knapperne
(op) og
(ned) til at vælge indstillingen af subwoofer.
Tryk på knappen NEXT for at registrere indstillingerne og skifte til indstillingen
DELAY TIME.
2
Parametre
Large
......
Vælges ved brug af højttalere, der fuldstændigt kan reproducere lav lyd under 80 Hz.
Small
Vælges ved brug af højttalere, der ikke kan reproducere lav lyd under 80 Hz med tilstrækkelig lydstyrke.
Når denne indstilling vælges, overføres lave frekvenser under 80 Hz til subwooferen.
None
......
Vælges, når ingen højttalere er installeret.
Yes/No
....
Vælg „Yes“, når der er installeret en subwoofer, og „No“, når den ikke er installeret.
BEMÆRK!
Vælg ikke „Large“ eller „Small“ ifølge den fysiske størrelse af højttaleren, men ifølge kapaciteten af basgengivelse
ved 80 Hz.
Hvis du ikke kan bestemme den bedste indstilling, kan du forsøge at sammenligne lyden skiftevis ved
indstillingen „Small“ og „Large“ ved et niveau, der ikke kan beskadige højttalerne.
(op) knap
(ned) knap
[
[
(op) knap
(ned) knap
[
[
(op) knap
(ned) knap
[
[
(op) knap
(ned) knap
[
[
NEXT
NEXT
NEXT
NEXT
Layout for højttalersystem
Basislayout for systemet
• Følgende er et eksempel på basislayout for et system, der består af seks højttalersystemer og en TV-skærm:
*8_168-171 HTA-DD3E_DA
7/29/02, 6:42 PM
169
Sample