Hitachi HTADD3E user manual download (Page 7 of 25)

Languages: Danish
Pages:25
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 25
168
DANSK
Vælgerknappen FUNCTION
Systemknapper (DECK, VCR)
SYSTEM-knap (SYSTEM SET UP)
Testtoneknap
Vælgerknap for surround-tilstand
Kanalvælgerknap
Systemknapper (CD, MD, DVD)
MD
DVD
DVD
TV
A/B
HTA
MD/TAPE
TAPE / VCR
CD/MD/DVD
FUNCTION
MD/
TAPE MON
POWER
VCR
VCR
TAPE
CD
PRESET
GROUP
CHANNEL
CHANNEL
DISPLAY
ENTER
SET UP
SYSTEM
SURROUND
TV INPUT
VOLUME
CHANNEL
T.TONE
CH SELECT
VIDEO SELECT
STATUS
SURR.MODE
REMOTE CONTROLLER
RB - DD1
MUTING
CH
VCL
TV
AUDIO
TITLE
MENU
NEXT
MASTER
VOL
Tilstandsvælgerknap
POWER-knapper
MD/TAPE MONITOR-knap
Vælgerknapper til
forudindstillet hukommelse
SURROUND-knap
(surround-parameter)
MASTER VOLUME-
kontrolknapper
Systemknapper (TV)
MUTING-knap
STATUS-knap
CHANNEL VOLUME UP/
DOWN-knapper
Markørknapper
NEXT-knapper
VIDEO SELECT-knap
Disse indstillinger er nødvendige for at opsætte lytterummets AV-system, som er centreret omkring denne
enhed.
1
Sæt skydeknappen på „CD“ eller „MD“.
2
Brug følgende knapper til at indstille systemet:
SYSTEM-knap (SYSTEM SET UP)
Tryk på denne knap for at få vist systemets
indstillingsmenu.
Brug også denne knap til at afslutte indstillingen
på displayet.
MD
DVD
VCR
TAPE
CD
ENTER
SET UP
SYSTEM
SURROUND
NEXT
NEXT-knap
Tryk på denne knap for at skifte emnerne.
SURROUND-knap (surround-parameter)
Tryk på denne knap for at få vist surround-
parametermenuen.
Markørknapper
og
: Brug markørknapperne (
og
) til at vælge indstillingerne.
Systemindstillingsemner og standardværdier (indstillet ved afsendelsen fra fabrikken)
Systemindstilling
Standardindstillinger
1
2
Højttaler-
konfiguration
Forsinkelse
Front Sp.
Large
Center Sp.
Small
Surround Sp.
Small
Sub Woofer
Yes
Front & Sub Woofer
3,7 m
Center
3,7 m
Surround
3,1 m
Afspilning med indstillingerne ovenfor er mulig efter levering fra fabrikken og efter initialisering (se side183).
• INDSTILLING AF SYSTEMET
Angiv kombinationen af højttalere i systemet
og deres tilsvarende størrelser (SMALL til
almindelige højttalere, LARGE til fuld
størrelse, fuldtone) for automatisk at indstille
sammensætningen
af
højttalernes
signaludgang og frekvenssvaret.
Denne parameter er til optimering af
indstillingen for den tid, som lydsignalerne
produceres fra højttalerne og subwooferen
i henhold til lyttepositionen.
• FJERNBETJENINGSENHED
1.5V
×
2 [IEC R6, "AA", JIS R6P (JIS SUM-3)]
ISÆTNING AF BATTERIER
Fjernbetjeningen fungerer fra en direkte afstand på ca. 7 meter, men denne afstand afkortes, hvis der er
forhindringer eller hvis den betjenes fra en vinkel.
(Fjernbetjeningsenheden fungerer ved en vinkel på op til
30 grader i alle retninger).
*8_168-171 HTA-DD3E_DA
7/29/02, 6:42 PM
168
Sample