Hitachi HTADD3E user manual download (Page 6 of 25)

Languages: Danish
Pages:25
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 25
167
DANSK
BEMÆRK!
• Beskyttelseskredsløb
Denne enhed er udstyret med et højhastigheds beskyttelseskredsløb. Formålet med dette kredsløb er
at beskytte højttalerne under omstændigheder, såsom når forstærkerens udgang uforvarende kortsluttes,
og der løber en stor strøm, når enhedens omgivende temperatur bliver unormalt høj, eller når enheden
bruges med høj udgang over en lang periode, hvilket resulterer i en kraftig temperaturstigning.
Når beskyttelseskredsløbet aktiveres, afbrydes højttalerens udgang, og afbryderens indikatorlampe
blinker. Hvis dette sker, udføres følgende trin: Sørg for at afbryde strømmen til denne enhed, kontrollere,
om der er fejl på højttalerkablerne eller indgangskablerne, og vent på, at enheden køler ned, hvis den
er meget varm. Optimer ventilationsbetingelserne omkring enheden, og tænd for afbryderen igen.
Hvis beskyttelseskredsløbet aktiveres igen, selvom der ikke er problemer med kablerne eller ventilationen
omkring enheden, slukkes for strømmen, og et HITACHI-servicecenter kontaktes.
• Bemærkning om højttalerimpedans
Beskyttelseskredsløbet kan aktiveres, hvis apparatet bruges over længere perioder ved høj lydstyrke,
når højttalere med en impedans lavere end den angivne impedans (f.eks. højttalere med en impedans
på mindre end 4
/ohm) er tilsluttet. Hvis beskyttelseskredsløbet er aktiveret, afbrydes højttalerens
udgang. Sluk for apparatets afbryder, vent på, at apparatet køler ned, optimer ventilationen omkring
apparatet, og tænd for afbryderen igen.
Frontpanel
1.
Afbryderkontakt
2.
Hovedtelefonbøsning (PHONES)
3.
Frontknapperne SPEAKER A/B
4.
TUNING UP/DOWN-knapper
5.
MEMORY-knap
6.
MODE-knap
7.
BAND-knap
8.
PTY-knap
9.
RT-knap
10.
RDS-knap
11.
Knappen DOLBY/DTS SURROUND
12.
DSP SIMULATION-knap
13.
MULTI STEREO-knap
14.
Knap for 6CH ekstern indgang (6CH EXT. IN)
15.
STEREO-knap
16.
INPUT MODE-vælgerknap
17.
Vælgerknapper til forudindstillet hukommelse
18.
Fjernbetjeningssensor (REMOTE SENSOR)
19.
Strømindikator (ON/STANDBY)
20.
Display
21.
Lydstyrkeindikator (VOLUME LEVEL)
22.
Indikatoren DOLBY-digitalt input
23.
Digital låseindikator (LOCK)
24.
Indikatoren DTS-input
25.
Vælgerknapper for indgangskilde
26.
TREBLE-justeringskontrol
27.
BASS-justeringskontrol
28.
MASTER VOLUME-kontrol
AV SURROUND RECEIVER
HTA-DD3
REMOTE
SENSOR
DOWN
CH
OFF
ON
A
B
UP
GROUP
CD
DVD
TUNER
VCR
TV/DBS
MD/TAPE MON
PHONO
ON/STANDBY
ON / STANDBY
PHONES
SPEAKER
TUNER
UP
DOWN
MEMORY
MODE
DOLBY/DTS
SURROUND
6CH
EXT.IN
MULTI
STEREO
DSP
SIMULATION
STEREO
BASS
TREBLE
MASTER VOLUME
VOLUME LEVEL
+
-
INPUT MODE
BAND
TUNING
SURROUND MODE
+
-
DIGITAL
DTS
LOCK
OFF
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26 27
28
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
DOLBY
D I G I TA L
RDS
PTY
RT
Radio
• NAVNE PÅ DELE OG FUNKTIONER
*8_163-167 HTA-DD3E_DA
7/29/02, 6:42 PM
167
Sample