Hitachi HTADD3E user manual download (Page 4 of 25)

Languages: Danish
Pages:25
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 25
165
DANSK
Tilslutning af videoudstyr
VIDEO
IN
R
L
OUT
IN
S VIDEO
OUT
IN
AUDIO
AUDIO
OUT
R
L
AUDIO
R
Y
CB
CR
L
OUT
AUDIO DIGITAL
OUT
OPTICAL
VIDEO
OUT
S VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO
OUT
Y
CB
CR
VIDEO
IN
S VIDEO
IN
COMPONENT VIDEO
IN
AUDIO
R
Y
CB
CR
L
OUT
AUDIO DIGITAL
OUT
OPTICAL
VIDEO
OUT
S VIDEO
OUT
COMPONENT VIDEO
OUT
MONITOR OUT
Tilslut TV’ets indgangsbøsning til
video
(VIDEO
INPUT)
til
bøsningen VIDEO MONITOR
OUT vha. en 75
/ohm koaksial
ledning med hanstik til video.
DVD-afspiller
Videobåndoptager
AUDIO IN
AUDIO OUT
VIDEO OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
VIDEO IN
BEMÆRK
Afhængigt af videoenheden skal der tilsluttes til enten VIDEO IN/OUT-, S VIDEO IN/
OUT- eller COMPONENT VIDEO IN/OUT-terminalen.
Signalerne fra VIDEO IN-, S VIDEO IN- og COMPONENT VIDEO IN-terminalerne
kommer fra henholdsvis VIDEO OUT-, S VIDEO OUT- og COMPONENT VIDEO OUT-
terminalerne. Signalet fra VIDEO IN-terminalen kommer f.eks. ikke fra S VIDEO OUT-
eller COMPONENT VIDEO OUT-terminalerne.
S VIDEO OUT
S VIDEO IN
S VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
AUDIO DIGITAL
OUT
VIDEO OUT
AUDIO OUT
S VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
AUDIO DIGITAL
OUT
VIDEO IN
S VIDEO IN
COMPONENT VIDEO IN
TV- eller DBS-tuner-output
TV-skærm-input
*8_163-167 HTA-DD3E_DA
7/29/02, 6:42 PM
165
Sample