Hitachi HTADD3E user manual download (Page 23 of 25)

Languages: Danish
Pages:25
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 25
184
DANSK
Symptom
DISPLAY tændes ikke, og ingen lyd, når afbryderkontakten tændes.
DISPLAY er tændt, men der er ingen lyd.
DISPLAY vises ikke, og lampen „ON/STANDBY“ blinker hurtigt.
Der kommer kun lyd fra den ene kanal.
Instrumenternes position er byttet om under stereoafspilning.
Der høres en brummelyd, når der afspilles en plade.
Der høres en hylende lyd, når lydstyrken er høj.
Lyden forvrænges.
Lydstyrken er svag.
Denne enhed fungerer ikke korrekt, når fjernbetjeningsenheden
bruges.
Årsag
Netledningen er ikke tilkoblet korrekt.
Højttalerledningerne er ikke tilsluttet korrekt.
Lydfunktionsknappen står i forkert position.
Lydstyrken er indstillet til minimum.
MUTING (dæmpning) er slået til.
Ikke digitale signaler i indgang, og digital indgang er valgt
Højttalerstikkene kortsluttes.
Apparatets ventilationshuller er blokeret.
Enheden anvendes med fortsat høj effekt og/eller utilstrækkelig ventilation
Ufuldstændig tilslutning af højttalerledninger.
Ufuldstændig tilslutning af indgangs- eller udgangsledninger.
Ombyt tilslutningerne af højre og venstre højttaler eller højre og venstre udgangs-
/indgangsledning.
Grammofonens jordforbindelse er ikke tilsluttet korrekt.
Ufuldstændig tilslutning af PHONO-bøsning.
TV- eller radioantenne i nærheden.
Grammofon og højttalersystemer står for tæt ved hinanden.
Gulvet er ustabilt og vibrerer let.
Nåletrykket er for svagt.
Støv eller snavs på pickupnålen.
Pickuphuset er defekt.
Der bruges et MC-pickuphus.
Batterierne er døde.
Fjernbetjeningsenheden er for langt væk fra denne enhed.
Forhindringer mellem denne enhed og fjernbetjeningsenheden.
Der trykkes på en anden knap.
• Enderne
e
og
d
på batteriet er sat omvendt i.
Forholdsregler
Kontroller, at netledningens stik er sat ordentligt i.
Tilslut korrekt.
Indstil i en passende position.
Skru op for lydstyrken til et passende niveau.
Slå MUTING (dæmpning) fra.
Send digitale signaler ind, eller vælg indgangsbøsninger, der sendes
digitale signaler til.
Sluk for strømmen, tilslut højttalerne korrekt, og tænd for strømmen igen.
Sluk for strømmen til apparatet, og ventiler derefter omkring det for at
køle det ned.
Sluk for strømmen til apparatet, og ventiler derefter omkring det for at
køle det ned.
Tilslut korrekt.
Tilslut korrekt.
Kontroller højre og venstre tilslutning.
Tilslut korrekt.
Tilslut korrekt.
Kontakt forhandleren.
Separer mest muligt.
Brug puder til at absorbere højttalervibrationer overført via gulv. Hvis
grammofonen ikke er udstyret med isolatorer, bruges lydisolatorer
(kan købes i handlen).
Indstil det korrekte nåletryk.
Kontroller pickupnålen.
Udskift pickuphuset.
Erstat med et MM-pickuphus, eller brug hovedforstærker eller step-
up-transformer.
Udskift batterierne.
Gå tættere på.
Fjern forhindringen.
Tryk på den rigtige knap.
Isæt batterierne korrekt.
Almindelige problemer, der opstår ved lytning til cd,
plader, bånd og FM-udsendelser osv.
Ved afspilning af plader
Fjernbetjeningsenhed
• FEJLFINDING
Hvis der opstår et problem, kontrolleres først følgende:
1.
Er alle tilslutninger foretaget korrekt?
2.
Er receiveren betjent i henhold til betjeningsvejledningen?
3.
Fungerer højttalerne, grammofonen og de andre komponenter korrekt?
Hvis denne enhed ikke fungerer korrekt, kontrolleres emnelisten i tabellen nedenfor. Hvis problemet varer ved, kan
der være en fejlfunktion.
Afbryd straks strømmen, og kontakt forhandleren.
*8_182-185 HTA-DD3E_DA
7/29/02, 6:44 PM
184
Sample