Hitachi HTADD3E user manual download (Page 22 of 25)

Languages: Danish
Pages:25
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 25
183
DANSK
2
1, 2
D I G I TA L
• SIDSTE FUNKTION-HUKOMMELSE
Denne enhed leveres med en sidste funktion-hukommelse, der gemmer de indgangs- og udgangsindstillinger,
der var i kraft, umiddelbart før apparatet blev slukket.
Enheden er også udstyret med en fortidshukommelse. Denne funktion bevarer hukommelsens indhold i ca. en
uge, når hovedenheden afbrydes, og netledningen frakobles.
• INITIALISERING AF MIKROPROCESSOREN
Når angivelsen på displayet ikke er normal, eller når betjeningen af enheden ikke giver et fornuftigt resultat,
kræves initialisering af mikroprocessoren vha. følgende procedure.
1
Sluk enheden.
2
Tryk knappen TUNER og MEMORY ned, og
tænd enheden.
3
Kontroller, at hele displayet blinker med et
interval på ca. 1 sekund, og slip derefter de 2
knapper, hvorefter mikroprocessoren
initialiseres.
TP-søgning
Brug denne funktion til at finde RDS-stationer, der
sender trafikprogrammer (TP-stationer).
1
Indstil inputfunktionen til „TUNER“.
2
Tryk på knappen RDS, indtil der står „TP
SEARCH“ på displayet.
3
Tryk på knappen TUNING PRESET UP eller
DOWN. TP-søgningen begynder.
Hvis der ikke findes nogen stationer med
ovennævnte funktion, søges der på alle
modtagebånd.
4
Navnet på stationen vises på displayet, når
søgningen stopper.
5
Gentag trin 3 for at fortsætte søgningen.
Hvis der ikke findes andre TP-stationer, når der
søges på alle frekvenser, står der „NO TP“ på
displayet.
TUNER
FUNCTION
DOWN
CH
TUNING PRESET
UP
CHANNEL
RDS
MD
DVD
DVD
TV
A/B
HTA
MD/TAPE
TAPE / VCR
CD/MD/DVD
FUNCTION
MD/
TAPE MON
POWER
VCR
VCR
TAPE
CD
PRESET
GROUP
CHANNEL
CHANNEL
DISPLAY
MASTER
VOL
3
1
2
D I G I TA L
3
1
RT (Radiotekst)
Der står „RT“ på displayet, når der modtages radiotekst.
Hvis der trykkes på knappen RT, mens der modta-
ges en udsendelse fra en RDS-station, vises de
tekstdata, der udsendes fra den pågældende
station. Tryk på knappen RT igen for at deaktivere
visningen. Hvis der ikke modtages tekstdata fra
udsendelsen, står der „NO TEXT DATA“ på dis-
playet.
RT
D I G I TA L
X 3
*8_182-185 HTA-DD3E_DA
7/29/02, 6:44 PM
183
Sample