Hitachi HTADD3E user manual download (Page 21 of 25)

Languages: Danish
Pages:25
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 25
182
DANSK
RDS-søgning
Brug denne funktion til automatisk at stille ind på FM-
stationer med RDS-tjeneste.
1
Indstil inputfunktionen til „TUNER“.
2
Tryk på knappen RDS, indtil der står „RDS
SEARCH“ på displayet.
3
Tryk på knappen TUNING PRESET UP eller
DOWN for at påbegynde RDS-søgningen
automatisk.
Hvis der ikke findes nogen RDS-stationer med
ovennævnte funktion, søges der på alle
modtagebånd.
4
Når der findes en station, der sender, vises
navnet på den pågældende station på
displayet.
5
Gentag trin 3 for at fortsætte søgningen.
Hvis der ikke findes andre RDS-stationer, når
der søges på alle frekvenser, står der „NO
RDS“ på displayet.
TUNER
FUNCTION
RDS
MD
DVD
DVD
TV
A/B
HTA
MD/TAPE
TAPE / VCR
CD/MD/DVD
FUNCTION
MD/
TAPE MON
POWER
VCR
VCR
TAPE
CD
PRESET
GROUP
CHANNEL
CHANNEL
DISPLAY
MASTER
VOL
1
3
1
3
2
D I G I TA L
DOWN
CH
TUNING PRESET
UP
CHANNEL
PTY-søgning
Brug denne funktion til at finde RDS-stationer, der
sender en bestemt programtype (PTY). Se
„Programtype (PTY)“ for at få en beskrivelse af de
enkelte programtyper.
1
Indstil inputfunktionen til „TUNER“.
2
Tryk på knappen RDS, indtil der står „PTY
SEARCH“ på displayet.
3
Tryk på knappen PTY, mens du holder øje
med displayet, for at finde den ønskede
programtype.
4
Tryk på knappen TUNING PRESET UP eller
DOWN for at påbegynde PTY-søgningen
automatisk.
Hvis der ikke findes nogen stationer, der
udsender det pågældende program, søges
der på alle modtagebånd.
5
Navnet på stationen vises på displayet, når
søgningen stopper.
6
Gentag trin 4 for at fortsætte søgningen.
Hvis der ikke findes andre stationer, når der
søges på alle frekvenser, står der „NO PTY“
på displayet.
TUNER
FUNCTION
PTY
DOWN
CH
TUNING PRESET
UP
CHANNEL
MD
DVD
DVD
TV
A/B
HTA
MD/TAPE
TAPE / VCR
CD/MD/DVD
FUNCTION
MD/
TAPE MON
POWER
VCR
VCR
TAPE
CD
PRESET
GROUP
CHANNEL
CHANNEL
DISPLAY
MASTER
VOL
1
4
1
2
3
D I G I TA L
4
RDS
X 2
*8_182-185 HTA-DD3E_DA
7/29/02, 6:44 PM
182
Sample