Hitachi HTADD3E user manual download (Page 20 of 25)

Languages: Danish
Pages:25
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 25
181
DANSK
1
Tryk på knappen MEMORY.
2
Tryk på knappen GROUP, og vælg den ønskede
hukommelsesblok (A til E).
3
Tryk på knappen TUNING PRESET UP eller DOWN
for at vælge den ønskede forudindstillede kanal (1 til 8).
4
Tryk på knappen MEMORY igen for at gemme
stationen i den forudindstillede hukommelse.
Gentag trin 1 til 4 for at forudindstille andre
kanaler. I alt 40 stationer kan forudindstilles - 8
stationer (kanal 1 til 8) i hver af blokkene A til E.
Forudindstillet hukommelse
Forberedelser:
Brug handlingerne automatisk indstilling eller manuel
indstilling til at indstille den station, der skal forudindstilles
i hukommelsen.
MEMORY
PRESET
GROUP
DOWN
CH
TUNING PRESET
UP
CHANNEL
MEMORY
Genkald af forudindstillede stationer
1
Tryk på knappen GROUP, mens du ser på
displayet, for at vælge den forudindstillede
hukommelsesblok.
2
Tryk på knappen TUNING PRESET UP eller
DOWN, mens du ser på displayet, for at vælge
den ønskede forudindstillingskanal.
PRESET
GROUP
DOWN
CH
TUNING PRESET
UP
CHANNEL
2
1
D I G I TA L
A/B
MD/TAPE
TAPE / VCR
CD/MD/DVD
FUNCTION
MD/
TAPE MON
PRESET
GROUP
CHANNEL
CHANNEL
1
2
DVD
TV
A/B
HTA
MD/TAPE
TAPE / VCR
CD/MD/DVD
FUNCTION
MD/
TAPE MON
VCR
PRESET
GROUP
CHANNEL
CHANNEL
DISPLAY
MASTER
VOL
2
3
3
2
1,4
D I G I TA L
GROUP
GROUP
RDS (Radio Data System)
RDS (fungerer kun på FM-båndet) er en udsendelsestjeneste, der tillader, at stationerne sender yderligere
oplysninger sammen med det sædvanlige radioprogramsignal.
Denne enhed kan modtage følgende tre typer RDS-oplysninger:
2
Programtype (PTY)
PTY identificerer typen af RDS-program.
Der er følgende programtyper med følgende navne:
2
Trafikprogram (TP)
TP identificerer programmer, der indeholder trafikmeldinger.
Derved får du nemt overblik over trafiksituationen i dit område, inden du tager hjemmefra.
2
Radiotekst (RT)
RT giver RDS-stationen mulighed for at sende tekstmeddelelser, der vises på displayet.
Nyheder
Aktuelt
Information
Sport
Uddannelse
Drama
Kultur
Videnskab
Diverse
Popmusik
Rockmusik
M.O.R-musik
Let klassisk
Klassisk
Anden musik
*8_180-181 HTA-DD3E_DA
7/29/02, 6:44 PM
181
Sample