Hitachi HTADD3E user manual download (Page 11 of 25)

Languages: Danish
Pages:25
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 25
172
DANSK
“VCR”
“TV”
HITACHI A
MITSUBISHI A
PANASONIC A
JVC A
SONY A
PIONEER
TOSHIBA A
SANYO A
SHARP A
NEC A
PHILIPS A
RCA A
GENERAL ELE. A
MAGNAVOX A
HITACHI B
MITSUBISHI B
PANASONIC B
JVC B
SONY B
TOSHIBA B
SANYO B
SHARP B
NEC B
PHILIPS B
RCA B
GENERAL ELE. B
MAGNAVOX B
MITSUBISHI C
PANASONIC C
JVC C
SONY C
NEC C
PHILIPS C
MAGNAVOX C
HITACHI
MITSUBISHI A
PANASONIC A
JVC
SONY
PIONEER
TOSHIBA
SANYO
SHARP
NEC
PHILIPS
RCA
GENERAL ELE. A
MAGNAVOX
MITSUBISHI B
PANASONIC B
GENERAL ELE. B
“TAPE”
DENON
JVC A
SONY A
PIONEER A
KENWOOD A
JVC B
SONY B
PIONEER B
KENWOOD B
JVC C
KENWOOD C
Forudindstillede koder fra fabrikken og
tidspunktet for ændring af dem.
BEMÆRK!
Signalerne for de knapper, der trykkes på, sendes
under indstilling af den forudindstillede
hukommelse. Undgå forkert betjening ved at
dække
fjernbetjeningsenhedens
transmittervindue under indstilling af den
forudindstillede hukommelse.
Nogle modeller og produktionsår for komponenter
fra producenter i tabel 1 kan ikke bruges.
• Enheden er udstyret med forskellige typer af
fjernbetjeningskoder,
der
afhænger
af
producenten. Hvis der ikke er nogen betjening ved
indstillingen
a
, skift indstilling til
b
eller
c
, og
forsøg igen.
Før betjening
Forberedelser:
Kontroller, at alle tilslutninger er i orden.
1
Indstil i midterposition.
2
Tænd for strømmen.
Tryk på afbryderkontakten (knap).
ON/STANDBY
Når der trykkes på knappen, tændes der for
strømmen, og displayet lyser op efter ca. 1
sekund.
Hvis der trykkes igen, slukkes strømmen, der
indstilles til standby-tilstand, og displayet
slukkes.
Der går flere sekunder fra afbryderkontakten
indstilles til „ON“-position, til der kommer lyd
fra apparatet. Dette skyldes det indbyggede
dæmpningskredsløb, der forhindrer støj, når
afbryderkontakten slås til og fra.
3
Vælg fronthøjtalerne.
Tryk på knappen SPEAKER A eller B for at
tænde for højttaleren.
BASS
TREBLE
+
+
ON
SPEAKER
A
B
2
3
1
D I G I TA L
MD
DVD
DVD
TV
A/B
HTA
MD/TAPE
TAPE / VCR
CD/MD/DVD
FUNCTION
MD/
TAPE MON
POWER
VCR
VCR
TAPE
CD
PRESET
GROUP
CHANNEL
CHANNEL
2
• BETJENING
ON / STANDBY
OFF
HTA
POWER
PRESET GROUP
TAPE
TAPE
A/B
TAPE
PRESET
TAPE
TAPE
TAPE
PRESET
CD
CD
CD
CD
CD
DISPLAY
B
A
CH SELECT
(
a
)
CH VOL DOWN
(
b
)
CH VOL UP
(
c
)
PRESET GROUP
TAPE
TAPE
TAPE
PRESET
TAPE
TAPE
TAPE
PRESET
CD
CD
CD
CD
CD
DISPLAY
B
A
CH SELECT
(
a
)
CH VOL DOWN
(
b
)
CH VOL UP
(
c
)
PRESET GROUP
TAPE
TAPE
A/B
TAPE
PRESET
TAPE
TAPE
TAPE
PRESET
CD
CD
CD
CD
CD
DISPLAY
B
A
CH SELECT
(
a
)
CH VOL DOWN
(
b
)
CH VOL UP
(
c
)
*8_172-179 HTA-DD3E_DA
7/29/02, 6:43 PM
172
Sample