Hitachi AXF100E user manual download (Page 41 of 112)

Languages: English and 10 more
  • Danish
  • Dutch
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Norwegian
  • Spanish
  • Swedish
Pages:112
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 112
41
STILLE INN ECOLOGY-MODUS
.......................................................................................
42 ~ 44
INNSTILLING AV TID
..................................................................................................................
45
FORHÅNDSINNSTILLING AV RADIOSTASJONER
.........................................................
46 ~ 47
AUTOMATISK FORHÅNDSINNSTILLING AV RADIOSTASJONER
..........................................
48
LYTTE TIL RADIO
.......................................................................................................................
49
SPILLE EN CD
...................................................................................................................
50 ~ 52
SPILLE AV CD-SPOR FLERE GANGER
...................................................................................
53
SPILLE AV CD-SPOR I VILKÅRLIG REKKEFØLGE
.................................................................
54
PROGRAMMERE CD-SPOR
.............................................................................................
55 ~ 57
REDIGERT INNSPILLING PÅ SIDE A OG B PÅ ET KASSETTBÅND
(NÅR D-R100 ER TILKOBLET)
.........................................................................................
58 ~ 64
LYTTE TIL MD, TAPE ELLER AUX
.............................................................................................
65
LYDKONTROLL
...........................................................................................................................
66
VELGE KOMPENSATORMENY
.................................................................................................
67
DEMPE LYDEN
...........................................................................................................................
67
MERKE RADIOSTASJONER
......................................................................................................
68
MOTTA RADIO DATA SYSTEM (RDS)-SENDINGER
.......................................................
69 ~ 71
RDS: PROGRAMTYPESØK (PTY)
...................................................................................
72 ~ 73
RDS: TRAFIKKINFORMASJONSSØK (TP)
...............................................................................
74
RDS: ANNEN KUNNGJØRING OM FORBEDRET NETTVERKSTRAFIKK(EON-TA)/
SPESIFISERT PROGRAMTYPE (EON-PTY)
...................................................................
75 ~ 78
‘SOVE’-TIDSUR
..........................................................................................................................
79
VÅKNE TIL MUSIKK
..........................................................................................................
79 ~ 83
UBEVOKTET INNSPILLING FRA RADIO TIL EN MD ELLER EN
BÅNDSPILLER (MED HMD-R50 ELLER D-R100 TILKOBLET)
.......................................
84 ~ 89
AUTOFUNKSJON
.......................................................................................................................
90
SPESIFIKASJONER
...................................................................................................................
96
FEILSØKING
.............................................................................................................................
107
Norsk
• INNHOLD
Sample