Hitachi AXF100E user manual download (Page 39 of 112)

Languages: English and 10 more
  • Danish
  • Dutch
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Norwegian
  • Spanish
  • Swedish
Pages:112
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 112
39
DE SPAARSTAND INSTELLEN
.........................................................................................
42 ~ 44
DE KLOK INSTELLEN
................................................................................................................
45
VOORKEUZE VAN RADIOZENDERS
...............................................................................
46 ~ 47
RADIOZENDERS AUTOMATISCH VOORINSTELLEN
.............................................................
48
NAAR DE RADIO LUISTEREN
..................................................................................................
49
WEERGAVE VAN EEN CD
................................................................................................
50 ~ 52
CD-TRACKS MEERMAALS NA ELKAAR WEERGEVEN
.........................................................
53
CD-TRACKS IN WILLEKEURIGE VOLGORDE WEERGEVEN
................................................
54
CD-TRACKS PROGRAMMEREN
......................................................................................
55 ~ 57
GEMONTEERDE OPNAME OP KANT A EN B VAN EEN CASSETTE
(ALS D-R100 IS AANGESLOTEN)
....................................................................................
58 ~ 64
MD, TAPE OF AUX BELUISTEREN
...........................................................................................
65
DE KLANK REGELEN
................................................................................................................
66
KIEZEN VAN HET MENU MET EQUALIZER-INSTELLINGEN
.................................................
67
GELUID ONDERDRUKKEN
.......................................................................................................
67
NAMEN GEVEN AAN RADIOZENDERS
...................................................................................
68
RDS-UITZENDINGEN (RADIO DATA SYSTEM) ONTVANGEN
.......................................
69 ~ 71
RDS: PROGRAMMATYPE (PTY) ZOEKEN
......................................................................
72 ~ 73
RDS: VERKEERSINFORMATIE (TP) ZOEKEN
.........................................................................
74
RDS: ANDERE VERKEERSINFORMATIE BINNEN NETWORK (EON/TA) /
ANDER PROGRAMMA BINNEN NETWORK (EON-PTY)
...............................................
75 ~ 78
SLAAPTIMER
..............................................................................................................................
79
ONTWAKEN MET MUZIEK
...............................................................................................
79 ~ 83
ONBEHEERDE OPNAME VAN RADIO NAAR EEN MD OF CASSETTE
(ALS HMD-R50 OF D-R100 IS AANGESLOTEN)
............................................................
84 ~ 89
AUTO FUNCTIE
..........................................................................................................................
90
TECHNISCHE GEGEVENS
.......................................................................................................
94
VERHELPEN VAN STORINGEN
..............................................................................................
103
Nederlands
• INHOUD
STÄLLA IN EKOLOGILÄGET (ECOLOGY)
.........................................................................
42 ~ 44
INSTÄLLNING AV KLOCKAN
.....................................................................................................
45
FÖRINSTÄLLNING AV RADIOSTATIONER
........................................................................
46 ~ 47
AUTOMATISK FÖRINSTÄLLNING AV KANALER
......................................................................
48
RADIOLYSSNING
........................................................................................................................
49
CD-SPELNING
....................................................................................................................
50 ~ 52
REPETERANDE AVSPELNING AV CD-SPÅR
...........................................................................
53
SLUMPVIS AVSPELNING AV CD-SPÅR
....................................................................................
54
PROGRAMMERING AV CD-SPÅR
.....................................................................................
55 ~ 57
REDIGERA INSPELNING PÅ SIDORNA A OCH B PÅ ETT KASSETTBAND
(NÄR D-R100 ÄR ANSLUTEN)
.............................................................................................
58 ~ 64
LYSSNA TILL EN MD-SKIVA, BAND ELLER AUX
......................................................................
65
LJUDINSTÄLLNING
....................................................................................................................
66
VALMENY FÖR EQUALIZER
......................................................................................................
67
DÄMPA LJUDET
..........................................................................................................................
67
MÄRKNING AV RADIOSTATIONER
............................................................................................
68
RDS-MOTTAGNING (RADIO DATA SYSTEM)
....................................................................
69 ~ 71
RDS: PROGRAMTYPSÖKNING (PTY)
...............................................................................
72 ~ 73
RDS: TRAFIKINFORMATIONSSÖKNING (TP)
...........................................................................
74
RDS: EON-TRAFIKMEDDELANDEN (ENHANCED OTHER NETWORK
TRAFFIC ANNOUNCEMENT) (EON-TA)/ANGIVEN PROGRAMTYP (EON-PTY)
.............
75 ~ 78
INSOMNINGSTIMER
..................................................................................................................
79
VAKNA TILL MUSIK
............................................................................................................
79 ~ 83
OÖVERVAKAD INSPELNING FRÅN RADIO TILL MD ELLER BANDDÄCK
(NÄR HMD-R50 ELLER D-R100 ÄR ANSLUTEN)
..............................................................
84 ~ 89
AUTOFUNKTION
.........................................................................................................................
90
SPECIFIKATIONER
.....................................................................................................................
94
FELSÖKNING
...........................................................................................................................
104
Svenska
• INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sample