Hitachi AXF100E user manual download (Page 35 of 112)

Languages: English and 10 more
  • Danish
  • Dutch
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Norwegian
  • Spanish
  • Swedish
Pages:112
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 112
35
Norsk
1.
Mottaker, CD, MD: 1-10, +10 knapper
2.
Båndspiller: Innspilling (
4
REC)
3.
Båndspiller: Avspilling fremover (
1
)
4.
Dynamisk bass (D.BASS)
5.
MD: Innspilling (
4
REC)
6.
Equalizer (EQ)
7.
Volum opp (
8
)
8.
CD, MD: Hopp til neste spor
(
9
)
Mottaker: (TUNING +) mottaker opp
9.
CD, MD: Søke fremover
(
7
)
10.
Volum ned
(
9
)
11.
CD, MD: Tegn/program (CANCEL)
12.
CD, MD: Hent program (CALL)
13.
Mottaker: (BAND)
14.
Klokketid (CT)-knapp (for RDS med
klokkeslett)
15.
Forhåndsinnstilte stasjoner opp
(
)
16.
Velg modus (PANEL) (for RDS)
17.
Forhåndsinnstilte stasjoner ned
(
9
)
18.
(EON)-modus (for RDS)
19.
CD: Stopp
(
2
)
20.
CD: Spill av / Pause
(
13
)
21.
Velg (DISC) (brukes ikke)
22.
Bårdspiller: (CD EDIT) -knapp
23.
Programtype (PTY) (for RDS)
24.
Radio Data System (RDS)
25.
CD, MD: Program (PROG/DIR)
26.
CD, MD: (REPEAT) -knapp
27.
CD, MD: Søke bakover
(
6
)
28.
CD, MD: Hopp til forrige spor
(
8
)
Mottaker: (TUNING
) mottaker ned
29.
(MUTE) -knapp
30.
CD, MD: (RANDOM) -knapp
31.
MD: Stopp
(
2
)
32.
MD: Spill av / Pause
(
13
)
33.
Båndspiller: Stopp
(
2
)
34.
Båndspiller: Avspilling bakover
(
0
)
35.
CD, MD: (TIME) Økologimodus
36.
MD: (TITLE)-display
37.
(FUNCTION) -knapp
38.
(SLEEP) tidsinnstilling
39.
(POWER) på/av
• BRUKE FJERNKONTROLL (FORTS.)
Sample