Hitachi AXF100E user manual download (Page 33 of 112)

Languages: English and 10 more
  • Danish
  • Dutch
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Norwegian
  • Spanish
  • Swedish
Pages:112
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 112
33
Nederlands
1.
Tuner, CD en MD: 1-10, hoger dan 10
2.
Cassette: opnemen (
4
REC)
3.
Cassette: afspelen (
1
)
4.
Dynamische bas (D.BASS)
5.
MD: opnemen (
4
REC)
6.
Equalizerknop (EQ)
7.
Harder (
8
)
8.
CD, MD: volgend nummer (
9
)
Tuner: tunerinstelling verhogen (TUNING +)
9.
CD, MD: voorwaarts zoeken
(
7
)
10.
Zachter (
9
)
11.
CD, MD: annuleren (CANCEL)
12.
CD, MD: programma oproepen (CALL)
13.
Tuner:Stationskeuze (BAND)
14.
Kloktimer (CT) toets, voor RDS met tijd
15.
Voorkeuzestation omhoog
(
)
16.
Selectieknop voor modus (PANEL), voor
RDS
17.
Voorkeuzestation omlaag
(
9
)
18.
Modusknop (EON), voor RDS
19.
CD: stoppen (
2
)
20.
CD: afspelen/onderbreken (
13
)
21.
Selectieknop (DISC), wordt niet gebruikt
22.
Cassette: Bewerkingsknop (CD EDIT)
23.
Programmatype (PTY), voor RDS
24.
Radio Data System (RDS)
25.
CD, MD: programmaknop (PROG/DIR)
26.
CD, MD: herhalen (REPEAT)
27.
CD, MD: achterwaarts zoeken
(
6
)
28.
CD, MD: vorig nummer
(
8
)
Tuner: tunerinstelling verlagen(TUNING – )
29.
Dempen (MUTE)
30.
CD, MD: willekeurige volgorde (RANDOM)
31.
MD: stoppen (
2
)
32.
MD: afspelen/onderbreken (
13
)
33.
Cassette: stoppen (
2
)
34.
Cassette: keerzijde afspelen
(
0
)
35.
CD, MD: (TIME), energiebesparende
modus
36.
Tuner, MD: weergaveknop (TITLE)
37.
Functieknop (FUNCTION)
38.
Timerknop (SLEEP)
39.
Aan/uit-knop (POWER)
• GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING (VERVOLG)
Svenska
1.
Radio, CD- och MD-spelare: 1-10, +10 knappar
2.
Bandspelare: Inspelning (
4
REC) knapp
3.
Bandspelare: Uppspelning framåt (
1
)
knapp
4.
Dynamisk bas (D.BASS) knapp
5.
MD-spelare: Inspelning (
4
REC) knapp
6.
Equalizer (EQ) knapp
7.
Volym upp (
8
) knapp
8.
CD- och MD-spelare: Hoppa framåt
(
9
) knapp
Radio: (TUNING +) Inställning uppåt knapp
9.
CD- och MD-spelare: Sökning framåt
(
7
)
knapp
10.
Volym ned (
9
) knapp
11.
CD- och MD-spelare: Tecken/Program
(CANCEL) knapp
12.
CD- och MD-spelare: Inhämtning av
program (CALL) knapp
13.
Radio: Radioband (BAND) knapp
14.
Tidsinställning (CT) (för RDS med
tidsservice) knapp
15.
Förinställning av kanaler uppåt
(
)
knapp
16.
Val av (PANEL)-läge (för RDS) knapp
17.
Förinställning av kanaler nedåt
(
9
)
knapp
18.
(EON)-läge (för RDS) knapp
19.
CD-spelare: Stopp (
2
) knapp
20.
CD-spelare: Uppspelning/paus (
13
) knapp
21.
Valknapp (DISC) knapp (används inte)
22.
Bandspelare: (CD EDIT) knapp
23.
Programtyp (PTY) (för RDS) knapp
24.
RDS (Radio Data System) knapp
25.
CD- och MD-spelare: Program (PROG/DIR)
knapp
26.
CD- och MD-spelare: Repetera (REPEAT) knapp
27.
CD- och MD-spelare: Sökning bakåt (
6
) knapp
28.
CD- och MD-spelare: Hoppa bakåt (
8
) knapp
Radio: (TUNING – ) Inställning nedåt knapp
29.
Dämpning (MUTE) knapp
30.
CD- och MD-spelare: Slumpvis uppspelning
(RANDOM) knapp
31.
MD-spelare: Stopp (
2
) knapp
32.
MD-spelare: Uppspelning/paus (
13
) knapp
33.
Bandspelare: Stopp (
2
) knapp
34.
Bandspelare: Uppspelning bakåt
(
0
)
knapp
35.
CD- och MD-spelare: Ekologiskt läge (TIME)
knapp
36.
Radio, MD-spelare: Namnvisning (TITLE)
knapp
37.
Funktion (FUNCTION) knapp
38.
Insomningstimer (SLEEP) knapp
39.
Ström på/av (POWER) knapp
• ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLENI
(FORTS.)
Sample