Hitachi AXF100E user manual download (Page 28 of 112)

Languages: English and 10 more
  • Danish
  • Dutch
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Norwegian
  • Spanish
  • Swedish
Pages:112
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 112
28
Norsk
BETJENINGSKNAPPER (FORTS.)
(Se side 26)
1.
Displayvindu
2.
Knapp volumkontroll
(VOLUME)
3.
Tidtaker (TIMER)-knapp
4.
EQ/B.BASS-knapp
5.
Knapp, stopp (
L
)
6.
Knapp, avspilling/pause
(
:J
)
7.
Hopp til neste spor p
å
CD-en (
f
)
8.
Hopp til forrige spor p
å
CD-en (
g
)
9.
Knapp,
å
pne/lukke (
c
)
10. Knapp, tittel (TITLE)
11. Minne (MEMORY)-knapp
12. Knapp for innstilling opp
(TUNING UP)
13. Knapp for innstilling ned
(TUNING DOWN)
14. Knapp for b
å
nd (BAND)
15. MONO/STEREO-knapp
16. Hodetelefonjakk (
l
) 3,5
mm
17. CD-skuff
18. DISPLAY-knapp
19. Funksjonsknapp
(FUNCTION)
20. F
ø
ler, fjernkontroll
(REMOTE SENSOR)
21. Knapp, p
å
/
beredskapsstilling
(ON/STANDBY)
22. Indikator, p
å
/
beredskapsstilling
(ON/STANDBY)
Sample