Hitachi AXF100E user manual download (Page 106 of 112)

Languages: English and 10 more
  • Danish
  • Dutch
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Norwegian
  • Spanish
  • Swedish
Pages:112
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 106 of 112
106
Laitteeseen ei tule virtaa, kun
painat virtakytkintä.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.
Äänessä ei ole korkeita ääniä
tai soittimet tuntuvat kuuluvan
epämääräisestä suunnasta.
Kuuluu muun kuin haluamasi
laitteen ääni.
FM-asemilla kuuluu kohinaa.
MW-asemilla kuuluu kohinaa.
MW-asemilla kuuluu hurinaa.
Raitojen kokonaismäärä ei
tule näkyviin, kun asetat levyn
soittimeen.
Painikkeiden painamisella ei
ole vaikutusta.
Levyn soitto loppuu kesken
raidan, eikä soitto suju
normaalisti.
Äänessä on katkoja.
Levyn soiton aikana kuuluu
hurinaa.
Tarkista seuraavat asiat, ennen kuin oletat laitteessa olevan vikaa.
1.
Oletko liittänyt laitteet oikein?
2.
Käytätkö laitetta käyttöohjeessa kuvatulla tavalla?
Jos laite tuntuu toimivan virheellisesti, tarkista alla olevassa taulukossa mainitut asiat.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa tämän taulukon avulla, laitteessa voi olla vika.
Irrota verkkojohto heti ja ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen.
Häiriö
Syy
Toimenpide
Yleistä
Viritinvahvistin
CD-soitin
Verkkojohtoa ei ole liitetty pistorasiaan.
Äänenvoimakkuuden säädin on
minimiasennossa.
Kuulokkeet ovat liitettyinä.
Kaiuttimien johtoja ei ole liitetty pitävästi.
Mykistys on käytössä.
Kaiuttimien napaisuus (
Œ
ja
œ
) on
väärä.
Väärä laite on valittuna.
Antenni on suunnattu väärin.
Vastaanotettavan aseman signaali on
heikko.
Kohina johtuu TV-vastaanottimesta tai
toisesta radioasemasta.
Verkkovirran taajuus moduloi signaalia.
Levy on soittimessa ylösalaisin.
Levy on likainen.
Levy on vääräntyyppinen.
Levy on soittimessa ylösalaisin.
Levylokerossa on jokin vieras esine.
Levy on likainen.
Levy on naarmuuntunut.
Levyssä on esimerkiksi likaa,
sormenjälkiä tai sylkeä.
Levy on naarmuuntunut.
Soitin on epävakaalla tai voimakkaasti
tärisevällä alustalla.
Verkkovirran taajuus moduloi signaalia.
Liitä verkkojohto pitävästi pistorasiaan.
Aseta säädin sopivaan asentoon.
Irrota kuulokkeet.
Liitä johdot pitävästi.
Poista mykistys käytöstä.
Liitä kaiutinjohdot oikein.
Valitse haluamasi laite painamalla
FUNCTION-painiketta.
Muuta antennin suuntausta.
Asenna ulkoantenni.
Katkaise TV-vastaanottimesta virta.
Muuta kehäantennin suuntausta.
Asenna ulkoantenni.
Työnnä verkkopistoke toisin päin
pistorasiaan.
Asenna ulkoantenni.
Aseta levy uudelleen soittimeen.
Puhdista levy.
Aseta soittimeen oikeantyyppinen levy.
Aseta levy uudelleen soittimeen.
Poista levy ja vieras esine soittimesta.
Puhdista levy.
Vaihda levy naarmuuntumattomaan.
Puhdista levy.
Vaihda levy naarmuuntumattomaan.
Sijoita soitin paikkaan, johon ei kohdistu
tärinää.
Työnnä verkkopistoke toisin päin
pistorasiaan.
Suojauspiiri
HCU-R30E on varustettu erittäin nopealla suojauspiirillä.
Piiri suojaa laitteen sisäisiä osia niiltä suurilta virroilta, joita laitteessa syntyy, jos kaiutinliitännät on tehty
epätäydellisesti tai ne ovat oikosulussa.
Jos suojauspiiri aktivoituu, laitteesta kuuluu releen ääni, kaiutinlähtösignaali katkeaa ja merkkivalo alkaa vilkkua
nopeasti ongelmatilanteen merkkinä. Jos näin käy, irrota verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys laitteen
myyneeseen liikkeeseen.
Laitteen toiminta voi häiriintyä ulkoisten syiden takia. Näitä ovat esimerkiksi ukonilma tai staattinen sähkö. Jos
näin käy, katkaise virta laitteen virtakytkimellä tai irrota verkkojohto pistorasiasta. Odota noin 5 sekuntia ja liitä
verkkojohto sitten takaisin pistorasiaan.wer operation switch or unplug the power cord, wait approximately 5
seconds, then plug the power cord back in.
• VIANMÄÄRITYS
Suomi
Sample