Samsung DVD-P142 user manual download (Page 4 of 16)

Languages: Danish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 16
DEN-9
DEN-8
Tilslutningsmuligheder
De følgende diagrammer viser eksempler på de mest anvendte tilslutningsmåder, hvorpå din DVD-
afspiller tilsluttes et TV eller andet udstyr.
Før tilslutning af DVD-afspilleren:
• Sluk altid for DVD-afspilleren, TV’et eller andre komponenter før tilslutning eller frakobling af kabler.
• Tjek med brugsanvisningen til det udstyr du tilslutter for at få mere specifik information om det enkelte
komponent.
T
ilslutning til et
Audio System
6. STOP-knap (
)
7. MENU-knap
• Viser DVD-spillerens setupmenu.
8. RETURN-knappen
• Vender tilbage til den forrige menu.
9. REPEAT A-B-knap
• Bruges til at markere et udsnit mellem A og B.
10. SUBTITLE-knap
11. OPEN/CLOSE-knap (
)
• Sådan åbnes og lukkes diskbakken.
12. CLEAR-knap
• Fjerner menuer eller status-display fra skærmen.
13. INSTANT REPLAY-knap
• Denne funktion bruges til at afspille de foregående
10 sekunder af filmen fra nuværende position.
14. Knappen INSTANT SKIP
• Denne funktion hopper 10 sekunder frem i
afspilningen.
15. PLAY/PAUSE-knap (
)
• Begynd/pause diskafspilning.
16. Knappen INFO
• Viser oplysninger om den aktuelle disk.
17. Knappen DISC MENU
• Viser diskmenuen på skærmen.
18. ENTER/RETNING-knap
(OP/NED eller VENSTRE/HØJRE knap)
• Denne knap fungerer som joystick.
19. EZ VIEW-knap
• Easy View kan skifte fra letterboxformat til
fuldskærmsvisning på dit tv-apparat.
20. REPEAT-knap
• Lader dig gentage en titel, kapitel, spor eller disc.
21. ANGLE -knap
• Lader dig vælge forskellige kameravinkler på en
DVD.
22. AUDIO-knap
• Giver adgang til forskellige audio-funktioner på en
disc.
DVD Funktionsknapper
1. DVD POWER-knap
• Tænder og slukker for strømmen.
2. NUMMER-knapper
3. PROG-knap
Giver dig mulighed at programmere en vis rækkefølge.
4. STEP-knap
• Afspiller et billede ad gangen.
5. SEARCH/SKIP-knapper (
/
,
/
)
• Giver dig mulighed at søge frem/tilbage på en
plade. Brug for at udelukke titel, kapitel eller spor.
Fjernbetjeningen
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Metode
2. Metode
R
L
ANALOG AUDIO OUT
COAXIAL
Analog Audio Udgang
Digital Audio Udgang
2ch Forstærker
Audio Indgange
Dolby Digital Dekoder
Digital Audio Indgange
AUDIO
DVD
Sample
This manual is suitable for devices