Samsung DVD-P142 user manual download (Page 3 of 16)

Languages: Danish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 16
DEN-7
DEN-6
Beskrivelse af Bagpanelet
Beskrivelse af Frontpanelet
COAXIAL
R
Pr
Pb
Y
L
S-VIDEO OUT
VIDEO OUT
ANALOG AUDIO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Bagpanelet
1. DIGITAL AUDIO UDGANG
• Brug enten et koaksialt kabel til forbindelse med
en kompatibel Dolby Digitalkabel receiver.
Bruges til at tilslutte en A/V forstærker som har
Dolby Digital dekoder, MPEG-2 eller DTS
dekoder.
2. ANALOG AUDIO OUT
• Tilslut til Audio indgangene på dit fjernsyn,
audio/video modtager.
3. VIDEO UDGANG
• Brug et videokabel for tilslutning til Video
indgangen på dit fjernsyn.
• Videoudgangen i opsætningsmenuen skal
indstilles til Component (I-SCAN) eller S-Video.
4. S-VIDEO UDGANG
• Brug S-Videokablet til at forbinde denne kontakt
til S-Videoindgangen på dit fjernsyn, hvilket
giver et billede af højere kvalitet.
• Videoudgangen skal være sat til S-Video i
opsætningsmenuen.
5. KOMPONENTVIDEOUDGANGE
• Brug disse udgange hvis du har en fjernsyn
med komponentvideoindgange. De kan bruges
med Pr, Pb og Y-video. Sammen med
komponentvideo giver de den bedste
billedkvalitet.
• Hvis der vælges Component (P-SCAN)
videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer den
progressive scanningsmåde.
• Hvis der vælges Component (I-SCAN)
videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer
skærmskanderingsmåde.
6. SCART AV STIK
• Forbind til et TV med scart-indgang.
VIGTIG BEMÆRKNING
VIGTIG BEMÆRKNING
• Kontroller din fjernsyns brugsanvisning for at
undersøge om fjernsynsapparatet håndterer
Progressive Scan. I så fald, følg instruktionerne i
brugsanvisningen om indstillinger for Progressive
Scan i menusystemet.
• Hvis der vælges Component (P-SCAN)
videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer Video
og S-Video ikke.
• Se side 28 for at få mere information om, hvordan
opsætningsmenuen bruges.
1
2
3
4
5
6
Frontpanel knapperne
1. STANDBY/ON (
)
• Når afspilleren er tilsluttet strømforsyning, lyser
lysdioden for tænd/sluk. Hvis du trykker på
knappen STANDBY/ON, for at tænde afspilleren,
går lysdioden ud.
2. SKIP (
)/SEARCH
• Giver dig mulighed at søge tilbage på en plade.
Brug for at udelukke titel, kapitel eller spor.
3. STOP (
)
• Stopper afspilningen.
4. PLAY/PAUSE (
)
• Starter afspilningen eller standser afspilningen
midlertidigt.
5. SKIP (
)/SEARCH
• Giver dig mulighed at søge frem på en plade.
Brug for at udelukke titel, kapitel eller spor.
6. EZ VIEW (Fuldskærmsvisning)
• Easy View kan skifte fra letterboxformat til
fuldskærmsvisning på dit tv-apparat.
7. OPEN/CLOSE (
)
• Åbner eller lukker for diskskuffen.
8. AFSPIL
• Når der afspilles en disk, lyser lysdioden for
afspilning (Play)
9. FJERNMODTAGER
10. Lysdiode INDLÆSNING
• Når der indlæses en disk, lyser lysdioden for
indlæsning (Loading)
11. Lysdiode DISKSKUFFE
• Indlæs disken her.
Lysdiode for
Lysdiode for
Lysdiode for
tænd/sluk (rød)
afspil (grøn)
indlæsning (orange)
Tænd/sluk på off/standby
O
X
X
Ingen disk.
X
X
O
Stop
X
X
O
Indlæser
X
X
Blinker
Play/ Skip (Afspil/direkte hop)
X
O
X
Search/Pause (søg/pause)
X
Blinker
X
Fejl
Blinker
Blinker
Blinker
Funktion
Lysdiode
STANDBY/ON
EZ VIEW
LOADING
PLAY
1
2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
DVD-P142
STANDBY/ON
EZ VIEW
LOADING
PLAY
1
2 3 4 5 6
7
8 9 10
11
DVD-P144
Sample
This manual is suitable for devices