Samsung DVD-P142 user manual download (Page 15 of 16)

Languages: Danish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 16
DEN-31
DEN-30
Specifikationer
Guide til fejllokalisering
Før du kontakter servicecenteret
Fjernbetjeningen virker
ikke
Disken vil ikke spille
Der er ingen 5.1
channel lyd
ikonet vises på
skærmen
Disk Menuen kommer ikke op
Playback mode er forskellig fra
valgene på Setup menuen
Skærmformatet kan ikke
ændres
Ingen lyd
Skærmen er blokeret
Glemt kodeordet
Andre problemer
Tjek om batterierne i fjernbetjeningen trænger til udskiftning.
Brug ikke fjernbetjeningen på større afstand end 6 meter.
Fjern batterierne og hold én eller flere knapper nede i et par
minutter, hvilket dræner mikroprocessoren inde i fjernbetjeningen
og nulstiller den. Sæt batterierne i og prøv igen.
Disken skal vende med dets label opad, og den blanke side nedad.
Tjek DVD’ens regionsnummer.
5.1 channel lyd gengives kun når de følgende krav opfyldes:
1) DVD-afspilleren er tilsluttet den rigtige forstærker
2) Disken er optaget med 5.1 channel lyd.
Tjek om de afspillede disks er mærket “Dolby 5.1ch”
Tjek om dit audio system er tilsluttet og virker tilfredsstillende.
Er Audio Output sat til Bitstream i SETUP-menuen?
Features og indstillinger kan ikke foretages pga.:
1) DVD’ens software forhindrer det.
2) DVD’ens software understøtter ikke den aktuelle feature
(f.eks. kameravinkler).
3) Den aktuelle feature er ikke tilgængelig i øjeblikket.
4) Du har foreslået en titel, kapitelnummer eller tid der er udenfor
rækkevidde.
Tjek om disken har en menu.
Nogle funktioner valgt i Setup menuen virker ikke ordentligt hvis
disken ikke er indkodet med tilsvarende funktioner.
Skærmformatet er fastsat på dine DVD’er.
Vær sikker på at den korrekte Dolby digital Udgang/MPEG-2 Digital
udgang er valgt i Audio Options menuen.
Tænd for afspilleren på power, uden en disk i. Tryk på STOP (
) og
PLAY (
)-knappen samtidigt på frontpanelet i 3 sekunder. Vælg
Menusprog displayet vises. Tryk på knappen for ønsket sprog.
Tænd for afspilleren på power, uden en disk i. Tryk på STOP (
)
og PLAY (
)-knappen samtidigt på frontpanelet i 3 sekunder.
Vælg Menusprog displayet vises. Tryk på knappen for ønsket
sprog.
Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen og vælg
‘Parental Mode’ (censurniveau). Censurniveauet er nu “låst op” som
indikeret på displayet. Tryk på NED-knappen for at vælge
‘Parental’. Tryk på ENTER, og du vil nu blive spurgt om at vælge et
kodeord. Du kan nu ændre censurniveauet og ændre dit kodeord.
Kig i indholdsfortegnelsen og find den sektion af betjeningsvejled-
ningen, som indeholder forklaringer vedrørende dit problem, og følg
proceduren én gang til.
Hvis problemet stadig ikke kan løses, så kontakt butikken eller det
nærmeste autoriserede servicecenter.
Løsning
Problem
Se side
S3
S 5
S 9
S 26
S 11
S 23~29
S 27
S 26
S 28
S 28~29
*: Nominel specifikation
Strømbehov
Strømforbrug
Vægt
Dimensioner
Rumtemperatur for optimalt brug
Fugtighedsgrad for optimalt brug
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
CD: 12 cm
(COMPACT DISC)
CD: 8 cm
(COMPACT DISC)
Composite Video
SCART STIK
Component Video
S-VIDEO
SCART STIK
2 Kanal
*Frekvens respons
*S/N Ratio
*Dynamic Range
*Total lydforvrængning
AC 230V, 50 Hz
12 W
1.8 Kg
430mm(W) X 207mm(D) X 46mm(H)
+5°C til + 35°C
10 % til 75 %
Afspilningstempo: 3.49 ~ 4.06 m/sek.
Ca. Afspilningstid (ensidet disk): 135 min.
Afspilningstempo: 4.8 ~ 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 74 min.
Afspilningstempo: 4.8 ~ 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 20 min.
2 kanal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
R (rød): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
G (grøn): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
B (blå): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
Composite Video: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Luminans signal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Farve signal: 0,3 Vp-p (belastning 75 ohm)
Y : 1.0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Pr : 0.70 Vp-p (belastning 75 ohm)
Pb : 0.70 Vp-p (belastning 75 ohm)
Luminans signal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Farve signal: 0,3 Vp-p (belastning 75 ohm)
Luminance 2 L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz sampling: 4Hz til 22 kHz
96 kHz sampling: 4Hz til 44 kHz
110 dB
100 dB
0.004 %
Generelt
Disk
Video
Udgange
Audio
Udgange
Samsung Electronics Co., Ltd reserverer rettighederne til at ændre specifikationerne uden varsel.
Vægt og dimensioner er cirkamål.
Sample
This manual is suitable for devices