Samsung DVD-P142 user manual download (Page 14 of 16)

Languages: Danish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 16
DEN-29
DEN-28
V
ideoscanningskomponent Indstilling af
nominelt niveau
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
2. Vælg
Setup
ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
Afspilleren er låst (
).
3. Vælg
Parental Setup
ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
4. Indtast adgangskoden.
Skærmbilledet til børnesikring vises.
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
-
-
-
-
0
~
9
RETURN
5. Vælg klassificeringsniveau ved hjælp af
knapperne OP/NED, tryk på knappen RIGHT eller
ENTER.
6. Vælg klassificeringsniveau ved brug af knapperne
OP/NED. Hvis du for eksempel vælger op til
niveau 6, vil niveau 7 og 8 ikke blive afspillet.
- Du ændrer censurniveauet igen ved at vælge ‘No’ ved
‘use password’ ved hjælp af HØJRE eller ENTER-
knapperne.
Ændring af kodeord ;
- Fremhæv Ændring af adgangskode ved brug af
knapperne OP/NED.
- Tryk på ENTER.
Skærmen Change Password kommer frem.
- Indtast dit nye kodeord. Bekræft koden ved at indtaste
den igen.
BEMÆRK
BEMÆRK
Tryk på RETURN eller VENSTRE-knappen for at
fjerne SETUP MENUEN eller for at vende
tilbage til skærmmenuen under setup.
• Hvis du har glemt adgangskoden, skal du læse
afsnittet “Glemt kodeordet” i “Guide til
fejllokalisering” på side 30.
Indstilling af censurniveauet
PASSWORD CHECK
Enter Password
-
-
-
-
0
~
9
RETURN
RATING LEVEL
Level 8 Adult
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids Safe
f.eks.)
Opsætning i LEVEL6.
Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med
DVD’er, som er blevet tildelt et “censurniveau”.
Dette lader dig kontrollere hvilke typer DVD’er din
familie ser. Der kan være op til 8 censurniveauer på
en disk.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i til-
standen Stop.
2. Vælg
Setup
ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
3. Vælg
Parental Setup
ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
4. Brug VENSTRE/HØJRE-knappen og vælg
Yes
,
hvis du ønsker at indkode et kodeord.
Nu vises Indtast kodeord på skærmen.
5. Indtast adgangskoden. Skærmbilledet til
genindtastning af adgangskode vises, så du kan
bekræfte adgangskoden.
Indtast adgangskoden igen.
Afspilleren er låst (
).
Indstilling af censurniveauet
Indstilling af displayet
PARENTAL SETUP
Use Password±±
:
No±±
ENTER
RETURN
MENU
CREATE PASSWORD
Enter Password
-
-
-
-
0
~
9
RETURN
Video Output
Vælg Videoudgang.
1. S-Video : Vælges, når du vil bruge video og S-video
Out.
2. Component (I-SCAN) : Vælges, når du vil bruge
komponent skærmskandering
(625i/525i) Out.
3. Component (P-SCAN) : Vælges, når du vil bruge
komponent progressiv
(625p/525p) Out.
4. SCART Output : Vælges, når du vil bruge Scart Out.
• RGB : Vælges, når du vil bruge SCART RGB Out.
• S-Video : Vælges, når du vil bruge SCART S-Video
Out.
• Video : Vælges, når du vil bruge SCART Video Out.
VIGTIG BEMÆRKNING
VIGTIG BEMÆRKNING
• Kontroller din fjernsyns brugsanvisning for at
undersøge om fjernsynsapparatet håndterer
Progressive Scan. I så fald, følg instruktionerne i
brugsanvisningen om indstillinger for Progressive
Scan i menusystemet.
• Hvis skærmen er blokeret, fordi der indstillet den
forkerte videoudgang, se side 30.
DISPLAY SETUP
Still Mode±±±
:
Auto
Screen Messages±
:
On
TV Aspect±±±
:
4:3 L-Box
TV System±±±
:
PAL
Black Level±±
:
Off
Video Output±±
:
S-Video
DISPLAY SETUP
RGB
S-Video
Video
S-Video
Component (I-SCAN)
Component (P-SCAN)
SCART Output
Sample
This manual is suitable for devices