Samsung DVD-P142 user manual download (Page 12 of 16)

Languages: Danish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 16
DEN-25
DEN-24
Disk Menu sprog
Denne funktion ændrer kun tekstsproget på disk
menuskærmene.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
2. Vælg
Setup
ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
3. Vælg
Language Setup
ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
4. Vælg
Disc Menu
ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
5. Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks.
‘English’
.
- Vælg “Others” (andre), hvis det ønskede sprog ikke er
nævnt.
6. Tryk på ENTER-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til
SETUP MENU.
Indstilling af sprog
f.eks.)
Opsætning på English
DISC MENU LANGUAGE
±±±±
Others
Disc Menu
Audio sprog
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
2. Vælg
Setup
ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
3. Vælg
Language Setup
ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
4. Vælg
Audio
ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
5.
Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks.
‘English’
.
- Vælg “Original” hvis diskens lydspor skal være det
originale sprog, som disken er optaget i.
- Vælg “Others” hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.
6. Tryk på ENTER-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til
SETUP.
Undertekst sprog
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
2. Vælg
Setup
ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
3. Vælg
Language Setup
ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
4. Vælg
Subtitle
ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
5.
Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks.
‘English’
.
- Vælg “Automatic” hvis du ønsker at undertekstsproget
skal være det samme som det, du har valgt til audio
sprog.
- Vælg “Others” (andre) hvis det ønskede sprog ikke er
nævnt. Nogle disks indeholder ikke det sprog, du har
valgt som dit ønskede sprog. I disse tilfælde vil disken
bruge dets originale sprogindstilling.
6. Tryk på ENTER-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til
SETUP MENU.
BEMÆRK
BEMÆRK
• Hvis det valgte sprog ikke er indkodet på disken,
vælges det originale optagelsessprog.
• Tryk på RETURN eller VENSTRE-knappen for at
fjerne SETUP MENUEN eller for at vende tilbage
til skærmmenuen under setup.
SUBTITLE LANGUAGE
±±±±
Others
Subtitle
±±±±
Automatic
Indstilling af sprog
Du kan forindstille sproget på player menuen,
disk menuen, og undertekst menuen, så det
ønskede sprog vises, hver gang du ser en
film.
Brug af Player Menu Language
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
2. Vælg
Setup
ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
3. Vælg
Language Setup
ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
4. Vælg
Player Menu
ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
5.
Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks.
‘English’
.
6. Tryk på ENTER-knappen.
- Nu er English valgt, og skærmen vender tilbage til
SETUP MENU.
- Tryk på RETURN eller VENSTRE-knappen for at fjerne
SETUP MENU igen.
f.eks.)
Opsætning på English
LANGUAGE SETUP
AUDIO LANGUAGE
±±±±
Original
±±±±
Others
Audio
Sample
This manual is suitable for devices