Samsung DVD-P142 user manual download (Page 8 of 16)

Languages: Finnish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 16
FIN-17
FIN-16
Audio-kielen valinta
Voit valita halutun kielen nopeasti ja helposti
AUDIO-painikkeella.
Studio-painikkeen käyttö
1. Paina AUDIO-painiketta.
2. Audio-ääniasetus muuttuu, kun painiketta
painetaan toistuvasti.
- Äänentoistokielet on esitetty lyhenteinä.
3. Voit valita Stereo-, Left- tai Right-vaihtoehdon
painamalla AUDIO-painiketta.
(toistettaessa CD-levyä)
HUOM!
HUOM!
• Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on
koodattu levylle, eikä se toimi kaikkien
DVD-levyjen kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun
DVD-levy toistetaan:
Ks. "Kieliominaisuuksien asetukset" sivulla 25.
Tekstityskielen valinta
ENG
DOLBY DIGITAL
5.1CH
AUDIO
Stereo
AUDIO
DVD
CD
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja
helposti SUBTITLE-painikkeella.
SUBTITLE-painikkeen käyttö
1. Paina SUBTITLE-painiketta
2. Tekstitys muuttuu, kun painiketta painetaan
toistuvasti.
3. Voit sammuttaa näytön painamalla CLEAR tai
RETURN -painiketta.
- Alussa tekstityskielitoiminto ei ilmesty näyttöön.
- Tekstityskielet on esitetty lyhenteinä.
HUOM!
HUOM!
• Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on
koodattu levylle, eikä se toimi kaikkien
DVD-levyjen kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun
DVD-levy toistetaan:
Ks. "Kielivaihtoehtojen asetukset" sivulla 25.
ENG
SUBTITLE
Off
SUBTITLE
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
T
oisto käyttämällä kuvasuhdetta (DVD)
Paina EZ VIEW -painiketta.
• Ikkunan koko muuttuu, kun painiketta painetaan
toistuvasti.
• Ikkunan zoomaustila toimii eri tavoin asetusvalikon
ikkuna-asetusten mukaan.
• EZ VIEW -painikkeen oikean toiminnan
varmistamiseksi määritä alkuasetuksissa oikea
kuvasuhde. Lisätietoja on sivulla 27.
Jos käyttämäsi TV
:n kuvasuhde on 16:9
1. 16:9-kuvasuhteen levyt
Wide Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman.
Toistettaessa kuvasuhteen 2.35:1 levyä ala- ja
yläosassa ei ole mustia palkkeja.
Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Levyn tyypin mukaan mustat palkit eivät poistu
kokonaan näytöstä.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
2. 4:3-kuvasuhteen levyt
• Normal Wide
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaa on venytetty sivusuunnassa.
• Screen Fit
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva
täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty
korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
• Vertical Fit (sovita pystysuunnassa)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä
kuvasuhteen 16:9 televisiossa kuvan
vasemmalla ja oikealla puolella on mustat palkit.
Tällöin kuva ei näytä vaakasuunnassa
venytetyltä.
Jos käyttämäsi TV
:n kuvasuhde on 4:3
1. 16:9-kuvasuhteen levyt
• 4:3 Letter Box
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee mustat
palkit.
• 4:3 Pan Scan
Vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman,
jolloin keskiosa näytetään kuvasuhteessa 16:9.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva
täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty
korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
2. 4:3-kuvasuhteen levyt
• Normal Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 4:3.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva
täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty
korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
HUOM!
HUOM!
• Tämä toiminto voi toimia eri lailla levyn tyypin
mukaan.
Sample
This manual is suitable for devices