Samsung DVD-P142 user manual download (Page 7 of 16)

Languages: Finnish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 16
FIN-15
FIN-14
Ohjelman toisto ja satunnaistoisto
Program Playback (ohjelman toisto) (CD)
1. Paina PROG-painiketta.
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta PROGRAM-tilan
valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
3. Käytä UP/DOWN/LEFT/RIGHT-painiketta
ensimmäisen ohjelmaan lisättävän kappaleen (tai
uran) valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
Valintanumerot ilmestyvät Program Order -
laatikkoon.
4. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta.
Levyn toisto tapahtuu ohjelmoidussa
järjestyksessä.
Random Playback (satunnainen toisto) (CD)
1. Paina PROG-painiketta.
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta RANDOM-tilan
valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
HUOM!
HUOM!
• Levystä riippuen Program ja Random Playback -
toiminnot eivät mahdollisesti toimi.
• PROGRAM/RANDOM-toisto (ohjelmoitu tai
satunnainen toisto) ei ole käytössä, jos levy
sisältää vähintään kahdenlaisia tiedostotunnisteita.
• Tässä laitteessa voi toistaa vain enintään 20
tiedostoa sisältäviä ohjelmia.
• Voit toistotilassa peruuttaa ohjelmoidun toiston
painamalla kaukosäätimen CLEAR -painiketta.
Tämän toiminnon avulla voidaan toistaa
hidastetussa muodossa esimerkiksi urheilua
tai tanssi- tai musiikkiesityksiä, mikä mahdol-
listaa kuvan yksityiskohtaisen tarkastelun.
Kun laite toistaa DVD-levyä, toimi seuraavasti:
1. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta.
2. Voit valita toistonopeudeksi 1/8, 1/4 tai 1/2
normaalista pitämällä
-painikkeen painettuna
PAUSE- (TAUKO) tai STEP (VAIHE) -tilan aikana.
3. Paina kauko-ohjaimen REPEAT A-B -painiketta,
kun haluat säätää halutun aloituskohdan (A)
uudelleentoistoa varten.
4. Paina toisen kerran REPEAT A-B -painiketta
lopetuskohdan (B) säätämiseksi.
HUOM!
HUOM!
• Levyä toistetaan valitsemallasi nopeudella yhä
uudelleen kohdasta A kohtaan B.
• Kun haluat ottaa toiminnon pois käytöstä, paina
CLEAR-painiketta tai paina uudelleen
REPEAT (A-B) -painiketta.
• Voit asettaa A-B REPEAT -toiminnon avulla
B-pisteen vasta, kun A-pisteen asettamisesta on
kulunut vähintään viisi sekuntia.
PROGRAM
RANDOM
PROGRAM
RANDOM
PROGRAM 01
Track
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Program
Order
01
02
03
04
ENTER
RETURN
CLEAR
Hidastettu Toisto
Uusintatoisto (Repeat Play)
Toiminnolla voidaan toistaa uudestaan ura,
kappale, nimike, valittu osuus (A-B) tai koko
levy (ainoastaan CD).
DVD/CD-levyn toistossa
1. Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
Uusintatoiminto ilmestyy näyttöön.
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta kappaleen,
tai A-B -osuuden valitsemiseksi.
• Chapter (
) : aloittaa meneillään olevan kohtauksen
toiston alusta.
• Title (
) : aloittaa meneillään olevan ohjelman toiston
alusta.
• A-B : toistaa levyltä valitun osan.
3. Paina ENTER-painiketta.
4. Paina REPEAT-painiketta uudestaan, kun haluat
palata normaaliin toistoon. Paina sen jälkeen
LEFT/RIGHT-painiketta, valitse OFF ja paina
ENTER-painiketta.
* REPEAT A-B
• Paina ENTER-painiketta siinä kohdassa, mistä haluat
uusintatoiston alkavan (A).
B-kirjain tulee automaattisesti näkyviin.
• Paina ENTER-painiketta siinä kohdassa, mihin haluat
uusintatoiston päättyvän (B).
• Voit lopettaa toiminnon painamalla CLEAR-painiketta
tai REPEAT A-B -painiketta uudelleen.
• Voit asettaa A-B REPEAT -toiminnon avulla B-pisteen
vasta, kun A-pisteen asettamisesta on kulunut
vähintään viisi sekuntia.
HUOM!
HUOM!
• DVD-levy uusii toiston kappaleittain tai nimikkeit-
täin. CD -levyt uusivat toiston levyittäin tai urittain.
• Riippuen levystä Repeat-toiminto mahdollisesti ei
onnistu.
Toimintovalikon käyttäminen
T
oimintovalikon käyttäminen
1. Paina MENU-painiketta toiston aikana.
2. Valitse
Function
käyttämällä UP/DOWN-
painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Toiminnonvalintaikkuna tulee näyttöön.
Se sisältää Info-, Zoom-, Bookmark-, Repeat- ja
EZ View -vaihtoehdot.
-
Info (lisätietoja on sivulla 12~13)
-
Zoom (lisätietoja on sivulla 20)
-
Bookmark (lisätietoja on sivulla 19)
-
Repeat (lisätietoja on sivulla 14)
-
EZ View (lisätietoja on sivuilla 16)
4. Voit valita jonkin viidestä toiminnosta käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita. Voit käyttää toimintoa
painamalla RIGHT- tai ENTER-painiketta.
HUOM!
HUOM!
• Voit myös valita nämä toiminnot suoraan
käyttämällä niitä vastaavia kaukosäätimen
painikkeita.
Off
01
01
A - B
REPEAT
ENTER
T
Off
01
01
A - B
REPEAT
ENTER
T
D
DVD
CD
T
Sample
This manual is suitable for devices