Samsung DVD-P142 user manual download (Page 6 of 16)

Languages: Finnish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 16
FIN-13
FIN-12
Display-toiminnon käyttö
Disc- ja Title-valikon (Levy- tai
Nimike-valikon) käyttäminen
Disc-valikon (Levy) käyttäminen
1. DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen
MENU-painiketta.
2. Valitse
Disc Menu
käyttämällä UP/DOWN-
painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
T
itle-valikon (Nimike) käyttäminen
1. DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen
MENU-painiketta.
2. Valitse
Title Menu
käyttämällä UP/DOWN-
painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
HUOM!
HUOM!
• Title- ja Disc-valikot eivät toimi kaikkia levyjä
käytettäessä.
• Title-valikko tulee näkyviin, jos levy sisältää
vähintään kaksi esitystä.
• Voit myös käyttää levyn valikkoa kauko-ohjaimen
DISC MENU panikkeen avulla.
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain
levyllä sijaitsevista useista esityksistä,
esimerkiksi useista elokuvista.
Useimmat DVD-levyt on jaettu
kohtauksiin, jolloin voit löytää tietyn
kohdan helposti (kuten Audio CD-levyllä
olevat urat).
Voit aloittaa elokuvan toistamisen
haluamasi ajan kohdalta.
Syötä aloitusaika.
Viittaa elokuvan ääniraidan kieleen.
Se voi olla esimerkiksi English 5.1CH.
DVD-levyllä voi olla kahdeksan eri
ääniraitaa.
Viittaa levyn tekstityskieleen.
Voit valita haluamasi tekstityskielen tai
poistaa tekstityksen käytöstä.
DVD-levyllä voi olla 32 eri tekstitystä.
Title
Chapter
Time
Audio
Subtitle
Display-toiminnon käyttö
T
oistettaessa DVD/CD-levyä
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen INFO-
painiketta.
2. Voit valita haluamasi kohteen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
3. Voit määrittää asetukset käyttämällä
LEFT/RIGHT-painikkeita ja painamalla lopuksi
ENTER.
• Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla
aloittaa esityksen tai kohtauksen toiston aloittaa
toiston tietyn kellonajan kohdalta.
4. Voit piilottaa ikkunan painamalla INFO-painiketta
uudelleen.
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö
Toiston aikana voit nopeasti käyttää
hakutoimintoa kappaleen tai uran läpi tai
käyttää sivuutustoimintoa hypätäksesi
seuraavaan.
FOR
W
ARD- ja REVERSE-hakutoiminnot
Paina kaukosäätimen SEARCH (
tai
) -
painiketta kauemmin kuin sekunnin ajan.
Voit etsiä DVD- tai CD-levyltä nopeammin pitämällä
painiketta painettuna.
Urien sivuuttaminen
Paina
- tai
–painiketta toiston aikana.
• Mikäli painat
-painiketta DVD-levyn toiston aikana,
siirryt seuraavaan kappaleeseen. Mikäli painat
-
painiketta, toisto siirtyy kappaleen alkuun.
Yhden lisäpainalluksen seurauksena toisto siirtyy
edellisen kappaleen alkuun.
• Mikäli painat
-painiketta soittaessasi CD-levyä, toisto
siirtyy seuraavaan uraan. Mikäli painat
- painiketta,
toisto siirtyy uran alkuun. Yhden lisäpainalluksen
seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
DVD
Title
Time
Audio
Chapter
Subtitle
01
02
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
ENTER
CD
Track
Time
01
0:00:48
ENTER
DVD
CD
DVD
CD
2X, 8X, 32X, 128X
2X, 4X, 8X
Sample
This manual is suitable for devices