Samsung DVD-P142 user manual download (Page 5 of 16)

Languages: Finnish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 16
Yhteys televisioon (videolle)
Televisio (tavallinen, laajakulma, projektio, RGB, jne.)
Menetelmä
1
DVD-laite + TV video sisääntuloliitännällä
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava S-Video tai SCART Output.)
Menetelmä
2
DVD-laite + TV S-Video sisääntuloliitännällä
(Asetusvalikossa videoulostuloksi on valittava S-Video.)
Menetelmä
3
DVD-laite + TV Scart sisääntuloliitännällä (Audio & video)
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava SCART Output.)
Menetelmä
4
DVD-soitin ja televisio käytettäessä lomitetun skannauksen komponenttivideoliitäntöjä.
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava Component(I-SCAN).)
Menetelmä
5
DVD Player ja televisio käytettäessä progressiivisen skannauksen liitäntöjä.
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava Component(P-SCAN).)
• Jos haluat muuttaa Video Output -asetukseksi Progressive Scan -vaihtoehdon, yhdistä ensin video- tai
S-videolaite televisioon. Valitse sitten Setup-asetusvalikossa Video Output -asetukseksi Component(P-SCAN).
Vaihda 10 sekunnin kuluessa tv:n ulkoiseksi tuloksi 625p/525p (576p/480p tai Component) ja valitse
Yes-vaihtoehto (lisätietoja on sivulla 28).
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu Component(P-SCAN),
Video- ja S-Video-vaihtoehdot eivät ole käytössä.
Tärkeä huomautus
Tärkeä huomautus
• Katso TV:n käyttöoppaasta jos TV vastaanottimesi tukee kehittynyttä skannaus toimintoa.
Jos kehittynyttä skannaus toimitoa tuetaan, seuraa TV:n käyttöoppaan ohjeita kuinka kyseinen toiminto
asetetaan TV:n valikkoihin.
• Yhdistämismenetelmä voi vaihdella television mukaan ja erota tästä kuvasta.
FIN-11
Levyn soittaminen
Ennen toistoa
• Käynnistä TV ja paina TV/VIDEO-painiketta
valitaksesi videotoiminnon.
• Käynnistä Audiojärjestelmäsi ja valitse AUX, CD tai
DVD.
• Lue AUDIO käyttäjän käsikirja.
Yhdistettyäsi laitteen seinärasiaan ensimmäisen
kerran painaessasi DVD POWER-painiketta
näyttöön ilmestyy: If you want to select the lan-
guage, press a NUMBER button.
(Jos haluat valita kielen, paina NUMBER-painiketta).
(Tämä näkymä ilmestyy vain aivan ensimmäisellä
kerralla kun yhdistät laitteen seinärasiaan.)
T
oisto
1. Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
STANDBY-merkkivalo sammuu ja levylokero aukeaa.
2. Aseta levy varovasti levylokeroon levyn nimipuoli
ylöspäin.
3. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta tai
OPEN/CLOSE-painiketta sulkeaksesi levylokeron.
4. Toiston pysäytys
Paina STOP (
)-painiketta toiston aikana.
5. Levyn poistaminen
Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
6. Toiston keskeyttäminen
Paina kaukosäätimen PLAY/PAUSE (
)-painiketta tai
STEP-painiketta toiston aikana.
- Kuvaruutu pysähtyy, ei ääntä.
- Jatkaaksesi, paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta
uudelleen.
7. Näkymä kerrallaan -toisto (vain DVD)
Paina kaukosäätimen STEP-painiketta toiston aikana.
- Joka kerta kun painiketta on painettu, uusi näkymä
ilmestyy.
- STEP-toiminnon aikana ei kuulu ääntä.
- Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta jatkaaksesi
normaalia toistoa. (Voit suorittaa STEP-toiminnon vain
toistaes sasi forward-asennossa.)
8. Hidastettu toisto (vain DVD)
Voit valita toistonopeudeksi 1/8, 1/4 tai 1/2 normaalista
pitämällä
-painikkeen painettuna PAUSE- (TAUKO)
tai STEP (VAIHE) -tilan aikana.
- Ääni ei kuulu hidastetun toiston aikana.
- Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta palataksesi nor
maaliin toistoon.
- Toiston aikana hidastettu kelaus taaksepäin ei toimi.
Jatka toiminto
Kun lopetat levyn soiton laite muistaa mihin
pysähdyit, joten kun painat PLAY (
) uudelleen,
se etsii paikan, johon jäit (paitsi jos levy on
poistettu, STOP (
)-painiketta on painettu
kahdesti tai laite on kytketty irti seinärasiasta).
HUOM!
HUOM!
• Jos laite on jätetty 5 minuutiksi tauko-toiminnolle,
se pysähtyy.
• Soitin sammuttaa virtansa automaattisesti oltuaan
puoli tuntia pysähtyneenä.
(Automaattinen sammuttaminen)
• Jos laite jätetään STOP-toiminnon alaiseksi
kauemmaksi kuin 1 minuutti ilman käyttäjän mitään
toimenpidettä. Paina PLAY (
)-painiketta
palauttaaksesi normaalitilan.
• Tämä
merkki tarkoittaa, että olet painanut
painiketta, joka ei juuri ole voimassa.
FIN-10
Yhteyden valinta
R
L
ANALOG AUDIO OUT
Pr
Pb
Y
S-VIDEO OUT
VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Pr
Pb
Y
COMPONENT VIDEO OUT
Hyvä kuva
Parempi kuva
Paras kuva
Paras kuva
Ihanteellinen kuva
Perus Audio
AV-
kaapeli
S-Video
kaapeli
Scart-
kaapelit
(ei sisälly
toimitukseen)
TAI
TAI
TAI
OR
Video
kaapeli
Analogiset Audio
sisääntuloliitännät
Video
sisääntuloliitäntä
S-Video
liitäntä
Scartliitäntä
Component Video
liitäntä
(Lomitettu)
Component Video
liitäntä
(Progressiivinen)
TV
DVD
Menetelmä 1
Menetelmä 2
Menetelmä 3
Menetelmä 4
Menetelmä 5
Sample
This manual is suitable for devices