Samsung DVD-P142 user manual download (Page 4 of 16)

Languages: Finnish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 16
FIN-9
FIN-8
Yhteyden valinta
Seuraavassa nähdään usein käytettyjä yhteyksiä DVD-laitteen liittämiseksi televisioon ja muihin
komponentteihin.
Ennen kuin yhdistät DVD-laitteen
• Kytke pois päältä aina DVD-laite, televisio ja muut komponentit ennen kuin liität tai irrotat yhtään kaapelia.
• Tutki aina lisättävien komponenttien käsikirjat saadaksesi lisätietoa juuri kyseisistä komponenteista.
Liittäminen
Audiojärjestelmään
6. Lopetuspainike (
)
7. MENU -painike
• Tuo esille DVD-laitteen asetuskokoelman.
8. Valikkopainike
• Tuo esille levyvalikot.
9. Toista-uudelleen A-B-painike
• Merkkaus A:n ja B:n välillä uudelleen toistettava
alue.
10. Tekstityspainike
11. OPEN/CLOSE-painike (
)
• Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
12. Tyhjennyspainike
• Käytä poistaaksesi näytön valikot tai
tilannekuvaukset kuvaruudulta.
13. INSTANT REPLAY -painike
• Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan
viimeiset 10 sekuntia.
14. INSTANT SKIP -painike
• Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin.
15. Toisto/tauko –painike (
)
• Aloittaa/lopettaa toistaiseksi levyn toiston.
16. INFO-painike
• Näyttää nykyisen levytilan.
17. DISC MENU -painike
• Tuo näkyviin levyvalikon.
18. Käytä/Suunta -painike (ylös/alas tai
vasemmalle/oikealle –painike)
• Tämä painike toimii vaihtokytkimenä.
19. EZ VIEW -painike
• Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter
Box -muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
20. Näyttöpainike
• Näyttää käytössä olevat levyn toiminnot.
21. Kulmapainike
Käytä valitaksesi eri kamerakulmia DVD-laitteessasi.
22. Toimintopainike
• Mahdollistaa erikoiskäskyn ohjelmoinnin.
DVD-toimintopainikkeet
1. DVD käynnistyspainike
• Käynnistää tai sammuttaa virran.
2. Numeropainike
3. PROG -painike
• Tämä mahdollistaa sinun ohjelmoida haluamassasi
järjestyksessä.
4. STEP-painike
• Toisto etenee kehys kerrallaan.
5. SEARCH/SKIP painikkeet (
/
,
/
)
• Mahdollistaa sinun etsiä (search) levyltä eteen- ja
taaksepäin. Käytä Skip-painiketta hypätäksesi
otsikon, kappaleen tai raidan yli.
Kaukosäätimen esittely
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Menetelmä 1
Menetelmä 2
R
L
ANALOG AUDIO OUT
COAXIAL
Analogiset Audio
ulostuloliitännät
Digitaaliset Audio
ulostuloliitännät
2ch-viritin
Audio sisääntuloliitännät
Dolby Digital dekooderi
Digitaaliset Audio sisääntuloliitännät
AUDIO
DVD
Sample
This manual is suitable for devices