Samsung DVD-P142 user manual download (Page 3 of 16)

Languages: Finnish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 16
FIN-7
FIN-6
Takapanelin esittely
Etupanelin esittely
COAXIAL
R
Pr
Pb
Y
L
S-VIDEO OUT
VIDEO OUT
ANALOG AUDIO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
T
akapaneli
1. DIGITAALISEN ÄÄNEN ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä joko koaksiaalikaapelia yhdistämään
yhteensopivaan Dolby Digital -vastaanottimeen.
Käytä yhdistämään A/V-virittimeen, jossa on
Dolby Digital -dekooderi, MPEG-2 tai DTS-
dekooderi.
2. ANALOGISET AUDIO OUT -LIITÄNNÄT
• Yhdistä televisiosi, audio/video tai Audio
sisääntuloliitäntään.
3. VIDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä videokaapelia yhdistääksesi televisiosi
Video-sisääntuloliitäntään.
• Setup Menu -asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on
valittava Component(I-SCAN) tai S-Video.
4. S-VISDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä S-Videokaapelia yhdistäessäsi tämän
liitännän televisiosi S-Videoliitäntään korkeampi
laatuisen kuvan aikaansaamiseksi.
• Asetusvalikossa videoulostuloksi on valittava
S-Video.
5. KOMPONENTTI VIDEO ULOSTULO KANTA
(COMPONENT VIDEO OUT JACKS)
• Käytä näitä kantoja jos sinulla on TV, jossa on
komponentti video kannat. Nämä kannat
tarjoavat Pr, Pb ja Y videon. Komponentti video
tarjoaa parhaan kuvan laadun.
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
Component(P-SCAN), progressiivinen skannaus
on käytössä.
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
Component(I-SCAN), lomitettu skannaus on
käytössä.
6. SCART AV liitäntä
• Yhdistä televisioon scart-sisääntuloliitännällä.
Tärkeä huomautus
Tärkeä huomautus
• Katso TV:n käyttöoppaasta jos TV vastaanottimesi
tukee kehittynyttä skannaus toimintoa.
Jos kehittynyttä skannaus toimitoa tuetaan, seuraa
TV:n käyttöoppaan ohjeita kuinka kyseinen
toiminto asetetaan TV:n valikkoihin.
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
Component(P-SCAN), Video- ja S-Video-vaihtoe-
hdot eivät ole käytössä.
• Sivulla 28 on lisätietoja Setup-asetusvalikon
käyttämisestä.
1
2
3
4
5
6
Etupanelin säätimet
1. STANDBY/ON (
)
• Kun soittimeen on kytketty virta, virran
LED-merkkivalo palaa. Kun käynnistät soittimen
painamalla STANDBY/ON-painiketta,
LED-merkkivalo sammuu.
2. SKIP (
)/SEARCH
• Sallii haun taaksepäin levyllä.
Ohittaa esityksen, kohtauksen tai raidan.
3. STOP (
)
• Paina tätä painiketta lopettaaksesi levyn soiton.
4. PLAY/PAUSE (
)
• Paina tätä painiketta aloittaaksesi tai
pysäyttääksesi väliaikaisesti levyn soiton.
5. SKIP (
)
• Sallii haun eteenpäin levyllä.
Ohittaa esityksen, kohtauksen tai raidan.
6. EZ VIEW (kokonäyttökuva)
• Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter
Box -muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
7. OPEN/CLOSE (
)
• Paina tätä painiketta aukaistaksesi ja sulkeaksesi
levylokeron.
8. PLAY LED
• Kun soitin toistaa levyä, toiston LED-merkkivalo
palaa.
9. ETÄVASTAANOTIN
10. LOADING LED
• Kun levyä ladataan, lataamisen LED-merkkivalo
palaa.
11. DISC TRAY
• Aseta levy tähän.
Virta-LED
Toisto-LED
Lataus-LED
(punainen)
(vihreä)
(oranssi)
Virta poissa/valmiustila
O
X
X
Ei levyä
X
X
O
Pysäytys
X
X
O
Ladataan
X
X
Vilkkuu
Toisto/Ohita
X
O
X
Etsi/Tauko
X
Vilkkuu
X
Virhe
Vilkkuu
Vilkkuu
Vilkkuu
Function
LED
STANDBY/ON
EZ VIEW
LOADING
PLAY
1
2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
DVD-P142
STANDBY/ON
EZ VIEW
LOADING
PLAY
1
2 3 4 5 6
7
8 9 10
11
DVD-P144
Sample
This manual is suitable for devices