Samsung DVD-P142 user manual download (Page 15 of 16)

Languages: Finnish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 16
FIN-31
FIN-30
Erittelyt
*: Nimelliset arvot
Jännitevaatimukset
Tehonkulutus
Paino
Mitat
Lämpötila-alue
Kosteusalue
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Composite Video
SCART-LIITÄNTÄ
Component Video
S-VIDEO
SCART-liitäntä
2-kanava
*Taajuusvaste
*S/N-suhde
* Dynaaminen alue
* Harmoninen kokonaissärö
AC 230V, 50 Hz
12W
1.8 kg
W 430 mm x D 20
7
mm x H 4
6
mm
+5°C to +35°C
10 % to 75 %
Lukunopeus: 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Soittoaika (noin)
(Yksipuolinen, yksikerroksinen levy): 135 min.
Lukunopeus:
4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maks. soittoaika: 74 min.
Lukunopeus:
4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maks. soittoaika: 20 min.
2-kanava: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
R (punainen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
G (vihreä): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
B (sininen): 0.7Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Composite video: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Värisignaali: 0.3 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Krominanssisignaali: 0.3 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
2-kanava: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
110 dB
100 dB
0.004 %
Yleistä
Evyt
Videolähtö
Audiolähtöt
• Samsung Electronics Co. Ltd pidättää itselleen oikeuden teknisten erittelyiden muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta.
• Paino ja mitat ovat noin-arvoja.
Vianetsintäopas
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä)
Kaukosäätimellä ei voi
suorittaa mitään
toimintoja
.
Levy ei soi.
5.1 kanavaääni ei toistu.
(
) -kuvake ilmestyy
Levyvalikko ei ilmesty.
Soittotila on erilainen kuin
Setup -valikon valinta.
Kuvaruudun suhdetta ei
voi muuttaa.
Ei ääntä.
Näyttö pimenee.
Salasanan unohtaminen.
Mikäli törmäät muihin
ongelmiin.
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Ne voivat olla vaihdon tarpeessa.
• Älä käytä kaukosäädintä suuremmalta etäisyydeltä kuin 7 metriä.
• Poista paristot ja pidä yksi tai useampi painike alhaalla useita
minuutteja, jolloin sisällä oleva mikroprosessori tyhjenee.
Asenna paristot uudelleen ja yritä uudestaan.
• Varmista, että levy on asennettu nimipuoli ylöspäin.
• Tarkista DVD-levyn aluenumero.
• 5.1 kanavaääni toistuu ainoastaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
1) DVD-soitin on liitetty kunnolliseen vahvistimeen.
2) Levy on äänitetty 5.1 kanavaäänellä.
• Tarkista, onko soitettavassa levyssä merkintä "Dolby 5.1 ch).
Tarkista, onko äänentoistojärjestelmäsi kytketty ja toimiiko se kunnolla.
Onko asetusvalikon “Audio Output”-kohdassa tehty “Bitstream”-valinta?
• Ominaisuuksia ei saada esille tai toimenpiteitä ei voida nyt
suorittaa, koska:
1. DVD:n ohjelmisto hylkää ne.
2. DVD:n ohjelmisto ei tuo ominaisuutta (esim. kulmia).
3. Ominaisuus ei ole käytettävissä juuri nyt.
4. Olet hakenut kappale- tai nimikenumeroa tai hakuaikaa, jotka ovat
alueen ulkopuolella.
• Tarkista, onko levyllä valikkoa.
Tietyt Setup-valikossa valitut toiminnot saattavat toimia huonosti, jos
levyä ei ole koodattu vastaavalla toiminnolla.
Kuvarudun suhde on kiinteästi määrätty DVD-levyilläsi.
Varmista, että olet valinnut oikean digitaalisen lähdön Audio Options -valikolta.
Käynnistä laite n.k. kylmäkäynnistyksellä ilman levyä laitteessa.
Paina etupanelin STOP (
)- ja PLAY (
)-painikkeita
samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy Select Menu
Language. Valitse haluamasi kielipainike.
Käynnistä laite n.k. kylmäkäynnistyksellä ilman levyä laitteessa.
Paina etupanelin STOP (
)- ja PLAY (
)-painikkeita
samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy Select Menu
Language. Valitse haluamasi kielipainike. Paina kaukosäätimen MENU-
painiketta ja valitse Parental-tila. Parental-tila on nyt vapautettu, kuten
näyttö osoittaa. Paina DOWN-painiketta ja valitse Parental.
Paina ENTER-painiketta, jolloin Create Password -toiminto ilmestyy.
Nyt voit asettaa luokitustason ja vaihtaa salasanaa.
• Tarkista sisällysluettelosta, onko löydettävissä sellainen kappale
käyttöoppaasta, joka selittää ajankohtaisen ogelman, ja noudata
ohjeita vielä kerran.
• Mikäli ongelma ei vieläkään selviä, ota yhteys lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ratkaisuehdotus
Ongelma
Page
P 3
P 5
P 9
P 26
P 11
P 23~29
P 27
P 26
P 28
P 28~29
Sample
This manual is suitable for devices