Samsung DVD-P142 user manual download (Page 14 of 16)

Languages: Finnish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 16
FIN-29
FIN-28
Lapsilukon tason määrittäminen
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse
Setup
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Soitin on lukittu (
).
3. Valitse
Parental Setup
(lapsilukko) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
4. Kirjoita salasanasi.
Lapsilukkoasetukset tulevat ruutuun.
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
-
-
-
-
0
~
9
RETURN
5. Valitse ikäraja UP/DOWN-painikkeita ja paina
ENTER- tai RIGHT-painiketta.
6. Valitse ikäraja käyttämällä UP/DOWN painikkeita.
Jos esimerkiksi valitset tason 6, tasojen 7 tai 8
aineistoa sisältäviä levyjä ei toisteta.
- Käytä RIGHT-tai RIGHT-painiketta ja valitse No
luokitustason kumoamiseksi.
Salasanan vaihto ;
- Korosta Change Password (Vaihda salasana) -vaihtoehto
käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painikkeita.
- Paina ENTER-painiketta.
Change Password, jolloin salasanan vaihtoruutu ilmestyy.
- Anna uusi salasanasi. Anna uusi salasanasi uudestaan.
HUOM!
HUOM!
Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai
palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN-tai LEFT-painiketta.
• Jos olet unohtanut salasanasi, lue lisätietoja
Troubleshooting Guide -oppaan kohdasta Forget
Password.
Ikärajavalvonnan asetus
PASSWORD CHECK
Enter Password
-
-
-
-
0
~
9
RETURN
RATING LEVEL
Level 8 Adult
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids Safe
e.g)
LEVEL 6 -tason valitseminen
Parental Control -toiminto toimii luokitetuilla DVD-
levyillä. Luokitus antaa mahdollisuuden määrätä ne
DVD-typit, joita perheenjäsenet saa katsella.
Levyllä on jopa 8 luokitustasoa.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse
Setup
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Valitse
Parental Setup
(lapsilukko) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
4. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta ja valitse
Yes
,
mikäli haluat käyttää salasanaa.
Enter Password
-kuvaruutu ilmestyy näkyviin.
5. Kirjoita salasanasi. Sinua pyydetään
vahvistamaan salasanasi kirjoittamalla salasana
uudelleen. Kirjoita salasana uudelleen.
Soitin on lukittu (
).
Ikärajavalvonnan asetus
Näyttövaihtoehtojen asetus
PARENTAL SETUP
Use Password±±
:
No±±
ENTER
RETURN
MENU
CREATE PASSWORD
Enter Password
-
-
-
-
0
~
9
RETURN
Video Output
Valitse Video Output (videolähtö).
1. S-Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää Video- ja
S-Video Out -lähtöä.
2. Component (I-SCAN) : Valitse tämä, jos haluat
käyttää Component Interlace
(625i/525i) -lähtöä.
3. Component (P-SCAN) : Valitse tämä, jos haluat
käyttää Component Interlace
(625p/525p) -lähtöä.
4. SCART Output : Valitse tämä, jos haluat käyttää
Scart-lähtöä.
• RGB : Valitse tämä, jos haluat käyttää SCART RGB
-lähtöä.
• S-Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää SCART
S-Video -lähtöä.
• Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää SCART
Video -lähtöä.
Tärkeä huomautus
Tärkeä huomautus
• Katso TV:n käyttöoppaasta jos TV vastaanottimesi
tukee kehittynyttä skannaus toimintoa.
Jos kehittynyttä skannaus toimitoa tuetaan, seuraa
TV:n käyttöoppaan ohjeita kuinka kyseinen
toiminto asetetaan TV:n valikkoihin.
• Jos näyttö menee pimeäksi valittuasi väärän
videolähtön, katso lisätietoja sivulta 30.
DISPLAY SETUP
Still Mode±±±
:
Auto
Screen Messages±
:
On
TV Aspect±±±
:
4:3 L-Box
TV System±±±
:
PAL
Black Level±±
:
Off
Video Output±±
:
S-Video
DISPLAY SETUP
RGB
S-Video
Video
S-Video
Component (I-SCAN)
Component (P-SCAN)
SCART Output
Sample
This manual is suitable for devices