Samsung DVD-P142 user manual download (Page 13 of 16)

Languages: Finnish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 16
FIN-27
FIN-26
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse
Setup
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Valitse
Display Setup
(näyttöasetukset)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
4. Paina UP/DOWN-painiketta halutun vaihtoehdon
valitsemiseksi. Paina sen jälkeen RIGHT-tai
ENTER-painiketta.
TV Aspect
Televisiomallin mukaan ruudun asetusten (kuvasuhteen)
säätäminen saattaa olla suositeltavaa.
1. 4:3 L-Box : Valitse tämä, kun haluat katsella koko
16:9-suhteen kuvaruutua, jonka DVD-levy tarjoaa,
vaikka olisi käytössä 4:3-suhteen TV-ruutu. Mustat
reunat ilmestyvät kuvaruudun ylä- ja alaosissa.
2. 4:3 Pan-Scan : Valitse tämä tavanomaista televisiota
varten, kun haluat nähda 16:9-suhteen kuvaruuden
keskimmäiset osuudet. (Elokuvan äärialueet
vasemmalla ja oikealla puolella jäävät näkymättömiin.)
3. 16:9 Wide : Voit katsella koko 16:9-suhteen kuvaa
laajalla kuvaruudulla.
Still Mode
Näiden asetusten avulla voidaan estää kuvan tärinä
pysäytystilassa ja esittää pienikokoinen teksti aiempaa
selvemmin.
1. Auto : Kun Auto valitaan, konvertoituu Field/Frame-tila
automaattisesti.
2. Field : Valitse tämä ominaisuus, jos kuvaruutu väreilee
Auto-tilassa.
3. Frame : Valitse tämä ominaisuus, kun haluat nähdä
pienet kirjaimet selvemmin kuin Auto-tilassa.
Screen Messages
Käytetään kuvaruutuviestien näyttämiseen tai
poistamiseen näkyvistä.
Black Level
Toiminto säätää kuvaruudun kirkkautta.
TV System
1. NTSC-levy: Jos käytössä on NTSC-levy
• Jos televisiossa on vain PAL-Video-tulo, valitse PAL-
vaihtoehto. Kun valitset PAL-vaihtoehdon, lomitettu
tulomuoto on PAL 60 Hz -tulo.
• Jos televisiossa on vain NTSC-tulo, valitse NTSC-
lähtö-vaihtoehto.
2. PAL-levy: Jos käytössä on PAL-levy
• Jos televisiossa on vain NTSC-VIDEO-tulo, valitse
NTSC Output -vaihtoehto.
• Jos televisiossa on vain PAL-tulo, valitse PAL 50 Hz
lähtö -vaihtoehto.
Näyttövaihtoehtojen asetus
DISPLAY SETUP
Still Mode±±±
:
Auto
Screen Messages±
:
On
Video Output±±
:
S-Video
TV Aspect±±±
:
4:3 L-Box
TV System±±±
:
PAL
Black Level±±
:
Off
TV ASPECT
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
4:3 Letter Box
DISPLAY SETUP
Still Mode±±±
:
Auto
Screen Messages±
:
On
Video Output±±
:
S-Video
TV Aspect±±±
:
4:3 L-Box
TV System±±±
:
PAL
Black Level±±
:
Off
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse
Setup
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Valitse
Audio Setup
(ääniasetukset) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
4. Paina UP/DOWN-painiketta halutun vaihtoehdon
valitsemiseksi. Paina sen jälkeen RIGHT-tai
ENTER-painiketta.
Dolby Digital Out
1. PCM : Konvertointi PCM(2CH) 48 kHz/16 Bit audioon.
Valitse PCM, kun käytät analogisia audio-
lähtöjä.
2. Bitstream : Konvertointi Dolby Digital Bitstream -
5.1CH:on. Valitse Bitstream, kun käytät
digitaalista audio-lähtöä.
HUOM!
HUOM!
• Valitse oikea digitaalinen lähtö,
muuten ääntä ei kuulu.
HUOM!
HUOM!
• Jos käytössä on Multi Channel Output
(monikanavaulostulo) valitse Digital-
vaihtoehto (digitaalinen). Dolby JA MPEG-
2 Digital Out -ulostulo toimivat yhdessä.
Audiovaihtoehtojen asetus
AUDIO SETUP
DTS±±±±±
:
Off
MPEG-2 Digital Out±±
:
PCM
Dynamic Compression ±
:
On
PCM Down Sampling ±±
:
On
Dolby Digital Output±±
:
PCM
MPEG-2 Digital Out
1. PCM : Konvertointi PCM(2CH) 48 kHz/16 Bit audioon.
Valitse PCM, kun käytät analogisia audio-
lähtöjä.
2. Bitstream : Konvertointi Dolby Digital Bitstream -
(5.1CH tai 7.1CH): .
Valitse Bitstream, kun käytät digitaalista
audio-lähtöä.
DTS
1. Off : Digitaalisia signaaleja ei tule läpi.
2. On : DTS Bitstream toimii ainoastaan digitaalisen
lähdön kautta. Valitse DTS, kun liityt DTC
Decoder laitteeseen.
Dynamic Compression
1. On : Dynaamisen pakkauksen valitsemiseksi.
2. Off : Standardialueen valitsemiseksi.
PCM Down Sampling
1. On : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty
vahvistin ei tue 96 kHz:n taajuutta. Tällöin 96
kHz:n signaali muunnetaan muotoon 48 kHZ.
2. Off : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty
vahvistin tukee 96 kHz:n taajuutta.
Tällöin signaali lähetetään muuttumattomana.
HUOM!
HUOM!
Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai
palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN- tai LEFT-painiketta.
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä
lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
• “DTS” ja “DTS Digital Out” ovat Digital Theater
Systems, Inc:n tavaramerkkejä.
Sample
This manual is suitable for devices