Samsung DVD-P142 user manual download (Page 11 of 16)

Languages: Finnish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 16
FIN-23
FIN-22
Kuva-CD-levyjen toistaminen
Kuva-CD-levyjen toistaminen
1. Valitse haluamasi kansio. (Lisätietoja kansion
valitsemisesta on sivulla 21.)
2. Voit valita kuvatiedoston leikevalikoista
painamalla UP/DOWN-painikkeita. Paina lopuksi
ENTER. Näyttöön tulee seuraava ikkuna.
• Valitse katseltava kuva käyttämällä kaukosäätimen
INFO-painikkeita. Paina ENTER-painiketta.
: Palaaminen albuminäkymään.
Näet seuraavat kuusi kuvaa painamalla
-painiketta.
• Näet edelliset kuusi kuvaa painamalla
-painiketta.
: Kun ENTER-painiketta painetaan, kuvaa
käännetään 90 astetta myötäpäivään.
: Kun ENTER-painiketta painetaan, kuva
laajennetaan aina nelinkertaiseksi saakka:
(Normaali
2X
4X
2X
Normaali)
: Laite siirtyy kuvaesitystilaan.
*Kuvien vaihtumistiheys on määritettävä ennen
kuvaesityksen alkamista.
: Kun tämä kuvake on valittuna ja ENTER-
painiketta painetaan, kuvat vaihtuvat
automaattisesti kuuden sekunnin välein.
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 12
sekunnin välein.
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 18
sekunnin välein.
*Kuvien vaihtuminen voi olla hitaampaa tai nopeampaa
niiden koon mukaan.
HUOM!
HUOM!
• Jos mitään kaukosäätimen painiketta ei paineta 10
sekuntiin, valikko poistuu näytöstä. Saat valikon
takaisin näyttöön painamalla INFO-painikkeita.
• Palaa Leikkeet-valikkoon STOP-painikkeen avulla.
• Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä laite
näyttää vain kuvat, ei leikevalikkoa.
Kuva-CD-levyjen toistaminen
• Vain .jpg- tai .JPG-tunnisteen omaavia tiedostoja
voi toistaa.
• Jos levyä ei suljettu, toiston aloittaminen kestää
kauemmin, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja
ehkä toisteta.
• Vain CD-R-levyt, joille on tallennettu JPEG-
tiedostoja ISO 9660- tai tai Joliet-muodossa,
voidaan toistaa.
• JPEG-tiedoston nimi voi olla enintään 8 merkkiä
pitkä, eikä siinä voi olla välilyöntejä ja tai
erikoismerkkejä (./=+).
• Vain yhdellä kertaa tallennetun moni-istuntolevyn
voi toistaa. Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä kohta,
levyn toisto keskeytyy, kun se saavutetaan.
• Yhdelle CD-levylle voi tallentaa enintään 500
kuvaa.
• Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä vain
kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan.
• Kodak Picture CD: Kuvakansion sisältämät JPEG-
tiedostot toistetaan automaattisesti.
• Konica Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEG-
tiedostot leikevalikosta.
• Fuji Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEG-
tiedostot leikevalikosta.
• QSS Picture CD: Tämä laite ei voi toistaa QSS
Picture CD -levyä.
• Jos levy sisältää yli 3000 tiedostoa, vain 3000
ensimmäistä JPEG-tiedostoa toistetaan.
• Jos levy sisältää yli 300 kansiota, vain 300
ensimmäisessa kansiossa olevat JPEG-tiedostot
toistetaan.
ENTER
RETURN
ENTER
TIMER:
RETURN
CD-R-MP3 -levyt
Kun tallennat MP3- tiedostoja CD-R-levylle, ota
seuraavat seikat huomioon.
• MP3- tiedostojen pitäisi olla ISO 9660- tai JOLIET-
muodossa.
ISO 9660- ja Joliet-MP3-tiedostot ovat yhteensopivia
Microsoftin DOS- ja Windows-käyttöjärjestelmien sekä
Applen Mac-tietokoneiden kanssa. Nämä kaksi ovat
yleisimmät tiedostomuodot.
• Anna MP3- tiedostoille korkeintaan kahdeksan
merkkiä pitkä nimi, ja anna tiedostotunnisteeksi
".mp3".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3. Varmista, että
nimen pituus on korkeintaan kahdeksan merkkiä ja ettei
siinä ole välilyöntejä. Vältä myös seuraavien
erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
• Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä,
joka on vähintään 128 Kbps.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti
valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen
laadun saavuttaminen edellyttää
analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli
muunnettaessa tiedostoa MP3-muotoon
näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128 Kbps ja
enintään 160 Kbps. Korkeammat näytteenottotaajuudet,
kuten 192 Kbps tai enemmän, eivät välttämättä paranna
äänenlaatua. Vastaavasti tiedostot, joiden
näytteenottotaajuus alittaa 128 Kbps, eivät soi kunnolla.
• Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3-
tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta.
Nämä tiedostot ovat seuraavantyyppisiä: Windows
Media
TM
(Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai
SDMI
TM
(The SDMI Foundationin rekisteröity
tavaramerkki). Tällaisia tiedostoja ei voi kopioida.
• Tärkeää :
Yllä olevat suositukset eivät ole takuu siitä, että
DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä äänenlaadulla.
Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-R-
levyille käyttämällä tiettyjä tallennustekniikoita ja -
menetelmiä tiedostoja ei voi toistaa parhaalla
mahdollisella tavalla DVD-soittimessa. Joissakin
tapauksissa äänenlaatu saattaa heiketä tai soitin ei pysty
lukemaan tiedostoja.
Tässä laitteessa voi toistaa vain levyjä, jossa on enintään
3000 tiedostoa ja 300 kansiota.
MP3-toisto
Setup-valikko mahdollistaa DVD-soittimen
räätälöinnin, koska voit valita erilaisia kieliver-
sioita, rajoittaa lasten käyttömahdollisuuksia ja
jopa säätää soitinta oman televisiosi
mukaisesti.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta. Valitse
Setup
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
LEFT/RIGHT-painiketta.
Language Setup (kielen valinta)
:
Kielen valinta.
Audio Setup (ääniasetukset) :
Audiovaihtoehtojen asetus
Display Setup (näyttöasetukset) :
Näyttövaihtoehtojen asetus.
Käytetään näyttömallien ja useiden
näyttövaihtoehtojen valitsemiseen.
Parental Setup (lapsilukko) :
Lapsille
tarkoitettujen rajoitusten asetus. Antaa
käyttäjille mahdollisuuden asettaa tarvittavat
tasot, joilla voidaan estää lapsia katsomasta
sopimattomia elokuvia, kuten
väkivaltaelokuvia, aikuisten elokuvia, jne.
2. Käytä kaukosäätimen UP/DOWN-painiketta, kun
haluat päästä erilaisiin ominaisuuksiin.
3. Paina ENTER-painiketta, kun haluat päästä
alaominaisuuksiin.
Paina MENU-painiketta uudestaan, jotta
asetusnäyttö häipyisi asetusten jälkeen.
HUOM!
HUOM!
Levystä riippuen tietyt Setup-valikon valinnat eivät
mahdollisesti toimi.
Asetusvalikon käyttö
Setup
Disc Menu
Title Menu
Function
Sample
This manual is suitable for devices