Samsung DVD-P142 user manual download (Page 10 of 16)

Languages: Finnish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 16
FIN-21
MP3/JPEG-leikevalikko
Kansion valinta
1. Avaa levytarjotin.
2. Aseta levy tarjottimelle.
- Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
3. Sulje tarjotin.
- Tarjotin sulkeutuu. Näyttöön tulee seuraava
ikkuna.
: Parhaillaan toistettavan tiedoston nimi.
: Nykyinen toistoaika.
: Nykyinen toistotila. Tiloja on neljä. Niiden
välillä voi vaihtaa painamalla REPEAT-
painiketta.
- Off : Tavallinen toisto
- Track : Toistaa nykyisen raidan.
- Folder : Toistaa nykyisen kansion.
- Random : Levyn tiedostot toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
: MP3-tiedoston kuvake.
: JPEG-tiedoston kuvake.
: Kansion kuvake.
: Nykyisen kansion kuvake.
Kansio voidaan valita ainoastaan
pysäytystilassa.
• Päätason kansion valitseminen
Voit siirtyä päätason kansioon painamalla
RETURN-painiketta. Voit valita kohteen “..”
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja siirtyä
päätason kansioon painamalla ENTER.
• Saman tason kansion valitseminen
Voit korostaa vasemman ikkunan käyttämällä
LEFT/RIGHT-painiketta. Voit valita haluamasi
kansion painamalla UP/DOWN-painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
• Alikansion valitseminen
Voit korostaa oikean ikkunan käyttämällä
LEFT/RIGHT-painiketta. Voit valita haluamasi
kansion painamalla UP/DOWN-painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
00:00:23
1_mp3
O ff
B e c a u s e Yo u
Sad Day
Pääkansio, nykyinen kansio ja
saman tason kansiot
Nykyisen kansion
kansiot ja tiedostot
Root
JPEG
MP3
SONG FILE 3
MUSIC
SONG FILE 1
SONG FILE 2
1st
2nd
Parent Folder
Current Folder
Sub-Folders
Peer Folders
FIN-20
Zoom -toimintojen käyttö
Zoom-toiminnon käyttö (DVD)
1. Paina kaukosäätimessä olevaa MENU-painiketta
toiston aikana tai taukotilassa.
2. Valitse
Function
käyttämällä UP/DOWN-
painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Valitse
Zoom
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
4. Käytä UP/DOWN- tai LEFT/RIGHT-painiketta sen
näyttökohdan valitsemiseksi, jonka haluat
zoomaukseen.
5. Paina ENTER-painiketta.
- Paina ENTER-painiketta järjestyksessä
2X/4X/2X/normal zoomataksesi DVD-levyn toiston
aikana.
MP3-toisto
1. Avaa levytarjotin.
2. Aseta levy tarjottimelle.
- Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
3. Sulje tarjotin.
- Tarjotin sulkeutuu. Näyttöön tulee seuraava
ikkuna.
MP3-toistotoiminto
1. Valitse haluamasi kansio.
2. Voit valita musiikkitiedoston painamalla
UP/DOWN-painikkeita.
3. Voit aloittaa musiikkitiedoston toiston painamalla
ENTER-painiketta.
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla REPEAT-
painiketta. Tiloja on neljä: Off, Track, Folder ja
Random.
- Off : Tavallinen toisto
- Track : Soittaa nykyisen tiedoston uudelleen.
- Folder : Toistaa nykyisessä kansiossa olevat
saman laajennuksen omaavat
musiikkitiedostot.
- Random : Levyn saman laajennuksen omaavat
tiedostot toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä.
* Voit jatkaa toistoa normaalisti painamalla CLEAR-
painiketta.
00:00:23
1_mp3
O ff
B e c a u s e Yo u
Sad Day
Sample
This manual is suitable for devices