Samsung DVD-P142 user manual download

Languages: Finnish
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 16
Ennenkuin aloitat
FIN-3
Kaukosäätimen paristojen asentaminen
1. Avaa paristorasian kansi kaukosäätimen
takaosasta.
2. Asenna kaksi AAA-paristoa. Varmista, että
paristojen navat (+ ja -) tulevat oikein.
3. Laita paristorasian kansi paikoilleen.
Ellei kaukosäädin toimi kunnolla:
• Tarkista paristojen navat + - (kuivaparistot).
• Tarkista, etteivät paristot ole tyhjät.
• Tarkista, ettei kaukosäätimen tunnistimen edessä
ole esteitä.
• Tarkista, onko läheisyydessä fluoresoivaa
säteilyä.
Kaukosäädin
Kaukosäätimen
paristot
(koko AAA)
Käyttöopas
Video/Audiokaapeli
Sisällysluettelo
Turvatoimenpiteet
FIN-2
Oheistarvikkeet
Asetukset
Turvatoimenpiteet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Ennenkuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Yleiset ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Levytyypit ja ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . .5
Etupanelin esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Takapanelin esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Kaukosäätimen esittely
. . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Yhteydet
Yhteyden valinta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Perus Toiminnot
Levyn soittaminen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö
. . . . . . . .12
Display-toiminnon käyttö
. . . . . . . . . . . . . . . .12
Disc- ja Title-valikon (Levy- tai Nimike-valikon)
käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Toimintovalikon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . .14
Uusintatoisto (Repeat Play) . . . . . . . . . . . . . .14
Ohjelman toisto ja satunnaistoisto
. . . . . . . . .15
Hidastettu toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Kehittyneet Toiminnot
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View) . . . . . . . .16
Audio-kielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Tekstityskielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Kamerakulman muuttaminen . . . . . . . . . . . . .18
Instant Replay- tai Skip-toiminnon käyttäminen
. .18
Merkkaustoiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . .19
Zoom -toimintojen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . .20
MP3/JPEG-leikevalikko
. . . . . . . . . . . . . . . . .20
Kansion valinta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
MP3-toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Kuva-CD-levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . .22
Asetusten Muuttaminen
Asetusvalikon käyttö
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Kielivaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . .24
Audiovaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . .26
Näyttövaihtoehtojen asetus
. . . . . . . . . . . . . .27
Ikärajavalvonnan asetus . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Lisäksi
Vianetsintäopas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Erittelyt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Takapaneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
1. Asentaminen
Varmista, että asuntosi verkkovirransyöttö on samanlainen
kuin laitteen takaosassa olevassa tunnistetarrassa. Aseta
soitin vaaka-asentoon sopivalle alustalle (esim. huonekalun
päälle) siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilman
kiertoa varten (7~10 cm). Varmista, että ilmastointiaukot
eivät ole peitossa. Älä laita muita laitteita tai raskaita
esineitä soittimen päälle. Älä laita soitinta vahvistimien tai
muiden kuumenevien laitteiden päälle. Varmista ennen
soittimen siirtämistä, että levyalusta (kelkka) on tyhjä.
Tämä soitin on suunniteltu toistuvaan käyttöön.
DVD -soittimen sammuttaminen valmiustilaan ei katkaise
virtaa laitteesta. Jos laitteen virransyöttö halutaan katkaista
kokonaan, virtajohto täytyy irrottaa pistokkeesta, varsinkin
silloin kun laite on pitkäaikaisesti pois käytöstä.
2. Turvaohjeita
Älä koskaan avaa soitinta tai sen osia. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai vaurioittaa tiettyjä herkkiä
komponentteja. Voit saada sähköiskun tai joutua alttiiksi
laser-säteilylle. Älä katso levyalustan aukkoon tai muihin
aukkoihin, joista näkyy laitteen sisälle.
3. Varoitus
Suojaa soitin kosteudelta (vesipisaroilta ja roiskeilta, ja
huolehdi, ettei laitteen päälle aseteta nesteitä sisältäviä
esineitä, kuten maljakoita) ja kuumuudelta (esim.
takkatulelta) sekä laitteilta, jotka synnyttävät voimakkaita
magneetti- tai sähkökenttiä (esim. kaiuttimet). Irrota virtajo-
hto pistokkeesta, mikäli laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä.
Soitinta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön, vaan ainoastaan
kotikäyttöön. Tuote on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen
käyttöön. Kondensoituminen: Jos olet säilyttänyt soitinta tai
levyjä kylmässä paikassa, esimerkiksi kuljetus talvella,
odota noin kaksi tuntia kunnes laite ja levyt ovat saavutta-
neet huoneenlämmön.
4. Levy
Käsittele levyä varovasti. Pidä levyä kiinni sen reunoista tai
reiästä. Aseta levy laitteeseen aina etiketti ylöspäin
(yksipuoliset levyt). Käytä aina puhdasta kangasta levyn
puhdistamiseen, jos se on tarpeen. Pyyhi levy keskeltä
reunaan päin. Laita levyt aina takaisin koteloihinsa ja säilytä
ne pystyasennossa. Aseta levy aina huolellisesti oikeaan
kohtaan levyalustalle. Älä koskaan käytä levyjen puhdis-
tamiseen suihkeita, bensiiniä, sähköstaattisia nesteitä tai
muita liuottimia. Pyyhi levy varovasti kostealla, pehmeällä
kankaalla (kostuta ainoastaan vedellä). Älä koskaan pyyhi
levyä pyörivällä liikkeellä. Siitä voi jäädä rengasmaisia naar-
muja, jotka voivat aiheuttaa kohinaa levyn toistoon.
5. Paristo
Tässä tuotteessa käytettävä paristo sisältää ympäristölle
haitallisia kemikaaleja.
Älä hävitä paristoja tavallisten talousjätteiden mukana.
Suosittelemme, että paristo vaihdetaan alan liikkeessä.
6. Kotelon huoltaminen
Turvallisuutesi vuoksi irrota virtajohto pistokkeesta.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä, tai muita
liuottimia.
• Pyyhi kotelo pehmeällä kankaalla.
VAROITUS: NÄIDEN OHJEIDEN VASTAINEN
KÄYTTÖ MISSÄ TAHANSA LAITTEEN
HALLINNASSA, SÄÄDÖSSÄ TAI MUISSA
TOIMINNOISSA SAATTAA JOHTAA
VAARALLISEEN ALTISTUMISEEN SÄTEILYLLE.
1
2
3
4
5
Sample
This manual is suitable for devices