Samsung DVD-P142 user manual download (Page 8 of 16)

Languages: Hungarian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 16
HU-15
HU-14
Programozott lejátszás és
véletlen sorrend szerinti lejátszás
Programozott lejátszás (CD)
1. Nyomja meg a
PROG
gombot.
2. A PROGRAM funkció kiválasztásához használja
a balra nyíl, jobbra nyíl gombokat. Nyomja meg
az
ENTER
gombot.
3. A balra/jobbra/fel/le (
LEFT/RIGHT/UP/DOWN
)
válassza ki a beprogramozni kívánt elsô
mûsorszámot. Nyomja meg az
ENTER
gombot.
A kiválasztott számok megjelennek a program
sorrend ablakban.
4. Nyomja meg a
PLAY/PAUSE
(
) gombot.
A lemez mûsorszámai a beprogramozott sorrend
szerint hallhatóak.
Véletlen sorrend szerinti lejátszás (CD)
1. Nyomja meg a
PROG
gombot.
2. A
RANDOM
funkció kiválasztásához nyomja meg
a balra nyíl, jobbra nyíl gombokat.
Nyomja meg az
ENTER
gombot.
• A lemeztôl függôen a két fenti két funkció lehet,
hogy nem mûködik.
• A fenti két funkció nem használható, ha a lemez
kettônél több fájlkiterjesztési típust tartalmaz.
• Ez a készülék maximum 20 programozott sáv
lejátszását támogatja.
• Lejátszás üzemmódban a távirányítón a
CLEAR
gomb megnyomásával törölheti a programozott és
a véletlen sorrendû lejátszást.
Ezzel a funkcióval sport, tánc, hangszeres stb.
jeleneteket lehet lassítva újra megismételni,
közelebbi tanulmányozás céljából.
DVD lejátszása esetén
1. Lejátszás közben nyomja meg a
PLAY/PAUSE
(
) gombot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot,
hogy a
PAUSE
(szünet) és
STEP
(léptetés)
üzemmódban kiválassza a normál sebesség 1/8,
1/4 vagy 1/2 részét.
3. Nyomja meg a funkció kezdôpontjának (A)
kiválasztásához a
REPEAT A-B
gombot.
4. Nyomja meg a funkció végpontjának (B)
kiválasztásához a
REPEAT A-B
gombot.
• A lemez a kívánt sebességgel A-tól B-ig ismétlôdni
fog.
• A funkció befejezéséhez nyomja meg a
CLEAR
vagy a
REPEAT A-B
gombot.
• A B pont csak akkor állítható be, ha az A ponttól
legalább 5 másodperc távolságra van.
Lassított ismétlés
Ismételt lejátszás
Az ismétlési funkcióval ismételten lejátszhatja a
lemez egyetlen mûsorszámát, egy fejezetet, egy
fôcímet, egy kiválasztott (A-B) mûsorrészletet,
vagy az egész lemezt.
DVD/CD lemez lejátszásakor
1. Nyomja meg az Ismételt lejátszás (
REPEAT
)
gombot a távvezérlôn. Megjelenik az ismétlési
képernyôkijelzés.
2. Válassza ki a kívánt fejezet, fôcím, vagy A-B
ismétlési módot a Balra/jobbra
nyílgombokkal.
• Fejezet ismétlése(
): megismétli az éppen lejátszott
fejezetet.
• Fôcím ismétlése (
): megismétli az éppen lejátszott
fôcímet.
• A-B mûsorrészlet ismétlése:
a lemez egy kiválasztott
szegmensét ismétli meg.
3. Nyomja meg a Beírás (
ENTER
) gombot.
4.
A normál lejátszás folytatásához nyomja meg újból a
REPEAT
gombot, majd a Balra/jobbra nyílgombok-
kal válassza ki a Kikapcsolt (
Off
) beállítást, és
nyomja meg a Beírás (
ENTER
) gombot.
* REPEAT A-B" gomb:
• Az ismételni kívánt szakasz kezdôpontjánál ( A pont)
nyomja meg a „REPEAT A-B” gombot.
• Nyomja meg a „REPEAT A-B” gombot az ismételni
kívánt szakasz végpontjánál (B pont).
• A kikapcsoláshoz nyomja meg a Törlés (CLEAR)
gombot, vagy újból a „REPEAT A-B” gombot.
• A-B ismétléskor a „B” pontot csak akkor lehet kijelölni,
ha legalább 5 másodperc eltelt az „A” pont óta.
• DVD lemez lejátszásánál fôcímet és fejezetet lehet
ismételni, audio CD lemezek lejátszásánál
mûsorszám vagy lemez ismételt lejátszását lehet
kiválasztani.
• Egyes lemezek esetében elôfordulhat, hogy az
ismétlési funkció nem mûködik.
A funkció kiválasztó menü
A
funkció kiválasztó menü
1. Lejátszás alatt nyomja meg a Menü (
MENU
)
gombot.
2. A Fel/le gombokkal válassza ki a Funkció
(
Function
) menüpontot, majd nyomja meg a
Jobbra
nyílgombot vagy Beírás (
ENTER
)
gombot.
3. Megjelenik a funkció kiválasztó menü. Válasszon
a Kijelzés (
Info
), Nagyítás (
Zoom
), Könyvjelzô
(
Bookmark
), Ismételt lejátszás (
Repeat
) és
Képméretarány beállítás (
EZ View
) menüpontok
között.
-
Kijelzés (Info) (12.-13. oldal)
-
Nagyítás (Zoom) (20. oldal)
-
Könyvjelzô (Bookmark) (19. oldal)
-
Ismételt lejátszás (Repeat)
(14. oldal)
-
Képméretarány beállítás (EZ View) (16. oldal)
4. A Fel/le gombokkal válasszon a fenti 5 funkció
közül. Nyomja meg a Jobbra mutató nyílgombot
vagy a Beírás (
ENTER
) gombot a funkció
behívásához.
• A távvezérlô megfelelô gombjaival közvetlenül is
kiválaszthatja a fenti funkciókat.
DVD
CD
Sample
This manual is suitable for devices