Samsung DVD-P142 user manual download (Page 7 of 16)

Languages: Hungarian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 16
HU-13
HU-12
Képernyô kijelzések
A lemez és a fôcím menü
A
lemezmenü
1. A DVD lemez lejátszása alatt nyomja meg a
Menü (
MENU
) gombot a távvezérlôn.
2. Válassza ki a Lemezmenü (
Disc Menu
)
menüpontot a Fel/le gombokkal, majd nyomja
meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (
ENTER
)
gombot.
A
fôcím menü
1. A DVD lemez lejátszása alatt nyomja meg a
Menü (
MENU
) gombot a távvezérlôn.
2. Válassza ki a Fôcím menü (
Title Menu
)
menüpontot a Fel/le gombokkal, majd nyomja
meg a Jobbra nyílgombot vagy Beírás (
ENTER
)
gombot.
• A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy a fôcím
menü vagy lemezmenü nem áll rendelkezésre.
• A fôcím menü csak akkor jelenik meg, ha a lemez
legalább két filmet tartalmaz.
• A lemezmenüt behívhatja a távvezérlô
DISC
MENU
gombjával is
A fôcím kiválasztása, ha a DVD lemez
több filmet tartalmaz.
Ha a lemez több filmet tartalmaz, az
összes filmcím megjelenik.
A legtöbb film a DVD lemezen
fejezetekre van osztva, így könnyen
megkeresheti a kívánt részletet.
A film lejátszását a kívánt idôponttól is
elkezdheti. Írja be az idôpontot, ahol a
lejátszást kezdeni kívánja.
A kívánt nyelvû hangsáv kiválasztása.
A példában a kiválasztott hangsáv az
5.1 csatornás angol nyelvû.
A DVD lemez 8 különbözô hangsávot
tartalmazhat.
A feliratozás nyelvének kiválasztása.
Kiválaszthatja a kívánt nyelvet, vagy
kikapcsolhatja a feliratozást.
A DVD lemez maximum 32 nyelven
tartalmazhatja a Feliratozást.
Képernyô kijelzések
DVD/CD lemez lejátszásakor
1. Lejátszáskor nyomja meg a Kijelzés (
INFO
)
gombot a távvezérlôn.
2. Válassza ki a beállítandó menüpontot a Fel/le
nyílgombokkal.
3. A balra/jobbra gombokkal válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg az ENTER gombot.
• A távvezérlô számgombjaival
közvetlenül
kiválaszthatja a fôcímet, a fejeztet, és
elindíthatja a lejátszást a kiválasztott idôponttól.
4. A képernyô ablak eltüntetéséhez nyomja meg
újból a Kijelzés (
INFO
) gombot.
Gyorskeresés és fejezetek vagy
mûsorszámok átugrása
Lejátszás közben gyorsan végignézheti a fejezetet
vagy a mûsorszámot, vagy a léptetési funkcióval a
következô fejezetre/mûsorszámra léphet.
Keresés a fejezeten vagy mûsorszámon belül
Nyomja meg 1 másodpercnél hosszabb ideig a
vagy
gombot a távvezérlôn. A gomb ismételt
megnyomására a keresés egyre nagyobb
sebességgel történik a DVD vagy CD lemezen.
Mûsorszámok átugrása
Lejátszás közben nyomja meg a
vagy
gombot.
• Ha DVD lemez lejátszása közben megnyomja a
gombot, akkor a lejátszás a következô fejezet elejére
ugrik. Ha a
gombot nyomja meg, az éppen játszott
fejezet elejére ugrik vissza. A
gomb újbóli
megnyomá-sára a lejátszás az elôzô fejezet elejére ugrik.
• Ha audio CD lemezt játszik le, a
gomb
megnyomására a készülék a következô mûsorszámra lép.
A
gomb megnyomására a készülék az éppen játszott
mûsorszám elejére lép vissza. A gomb újbóli megny-
omására a készülék még egy mûsorszámot visszalép.
DVD
CD
DVD
CD
2X, 8X, 32X, 128X
2X, 4X, 8X
Sample
This manual is suitable for devices