Samsung DVD-P142 user manual download (Page 6 of 16)

Languages: Hungarian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 16
HU-11
Lemez lejátszása
Lejátszás elôtt
• Kapcsolja be a TV-t és a
TV/VIDEO
gombbal
válassza ki a video üzemmódot.
• Kapcsolja be az audió rendszert, és válassza ki az
AUX, CD vagy DVD üzemmódot.
Miután a készüléket csatlakoztatta a hálózatra, az
elsô bekapcsolás után az alábbi képernyô jelenik
meg:
A megfelelô számgomb megnyomásával
kiválaszthatja, hogy a felsorolt nyelvek közül melyik
nyelven jelenjen meg ezután a képernyô menü.
(1-angol, 2-francia, 3-német, 4-spanyol, 5-olasz, 6-holland.)
(Ez a képernyô csak egyszer jelenik meg a hálózati
csatlakoztatás után.)
Lejátszás
1. Nyomja meg a Lemezfiók nyitás/zárás
(
OPEN/CLOSE
) gombot.
A készenlét jelzés kialszik, és a lemezfiók kinyílik.
2. Tegye a lemezt óvatosan a lemezfiókra.
A címke felfelé nézzen.
3. Nyomja meg a
PLAY/PAUSE
(
) vagy az
OPEN/CLOSE
gombot a lemezfiók bezárásához.
4. A lejátszás leállításához nyomja meg a
STOP
(
) gombot.
5. A lemez kivételéhez nyomja meg az
OPEN/CLOSE
gombot.
6. A lejátszás rövid idejû leállításához (szünetelteté-
séhez) nyomja meg a
PLAY/PAUSE
(
) vagy a
Léptetés
STEP
gombot a távvezérlôn.
- A kép megáll és nincs hang.
- A lejátszás folytatásához nyomja meg egyszer újra a
PLAY/PAUSE
(
) gombot.
7. Lejátszás képkockánként (csak DVD)
Lejátszás közben nyomja meg a
STEP
(Léptetés)
gombot a távvezérlôn.
- A gomb minden egyes megnyomására egy új képkocka
jelenik meg.
- Képenkénti léptetésnél hang nem hallható.
- A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a
PLAY/PAUSE
(
) gombot.
(Képenkénti lejátszást csak elôrefelé lehet végezni.)
8. Lassított lejátszás (csak DVD)
A
gomb lenyomva tartásával választhat az 1/8, 1/4
és 1/2
sebességû lejátszás között
PAUSE
(szünet) vagy
képenkénti lejátszás (
STEP
) üzemmódban.
- Lassított lejátszás alatt nincs hang.
- A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a
PLAY/PAUSE
(
) gombot.
- Hátrafelé nem lehet lassított sebességgel lejátszani.
A
lejátszás folytatása a kikapcsolási pozíciótól
Kikapcsoláskor a készülék „megjegyzi” a
kikapcso-lási pozíciót, és a Lejátszás
PLAY
(
)
gomb megnyomásakor a lejátszást az adott ponttól
folytatja (de csak akkor, ha nem vette ki közben a
lemezt, nem nyomta meg az állj
STOP
(
) gombot
kétszer, és nem húzta ki a készüléket a
konnektorból).
• Ha a készüléket szünet (Pause) üzemmódban
hagyja, 5 perc után automatikusan leállás
üzemmódba kapcsol.
• Ha leállítja a lejátszást, a készülék 30 perc múlva
automatikusan kikapcsol (automatikus kikapcsolási
funkció).
• Ha leállítja a lejátszást, és egy percig semmiféle
mûveletet nem végez a készülékkel, mûködésbe
lép a képernyô kímélô funkció.
A normál lejátszás folytatásához nyomja meg a
Lejátszás
PLAY
(
) gombot.
• Ha olyan gombot nyom meg, amelyhez az adott
üzemmódban nem tartozik mûvelet, a kijelzôn
a
ikon jelenik meg.
HU-10
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás a tévé készülékhez (video lejátszáshoz)
Tévé (normál, szélesvásznú, kivetítôs stb.)
1.
módszer
DVD lejátszó + videó bemenettel rendelkezô tv
(ASetup beállító menüben a videó kimenetet S-Video-ra vagy Scart-ra kell állítani)
2.
módszer
DVD lejátszó + S-videó bemenettel rendelkezô tv
(ASetup beállító menüben a videó kimenetet S-Video-ra kell állítani)
3.
módszer
DVD lejátszó + Scart (audió és videó) bemenettel rendelkezô tv
(ASetup beállító menüben a videó kimenetet Scart-ra kell állítani)
4.
módszer
DVD lejátszó + Component video bemenettel rendelkezô tv
(ASetup beállító menüben a videó kimenetet Component (I-SCAN)-ra kell állítani)
5.
módszer
DVD lejátszó + Progressive Scan bemenettel rendelkezô tv
(ASetup beállító menüben a videó kimenetet Component (P-SCAN)-re kell állítani)
Ha a videó kimenetet Progressive Scan-ra kívánja átváltani, akkor elôször a Video vagy S-Video dugaszt kell a
tévéhez csatlakoztatni. Ezután állítsa be a Setup menüben a
Component (P-SCAN)
videó kimenetet.
10 másodpercen belül változtassa meg a tévé külsô bemenetét 625p/525p-re (576p/480p vagy Component) és
válassza a Yes-t (igen).
• Ha a setup menüben Component (P-SCAN) videó kimenet van kiválasztva, akkor a Video és S-Video kimenet
nem mûködik.
• A tévé használati útmutatójában keresse meg, hogy a tévé támogatja-e a Progressive Scan funkciót.
Ha igen, akkor az útmutató szerint állítsa be a Progressive Scan-t a tévé menü rendszerében.
• TV készülékétõl függõen, a csatlakozás módja eltérhet a fentiekben ábrázoltaktól.
Jó kép
Jobb kép
Legjobb
kép
Legjobb
kép
Optimális
kép
Audio
AV
kábel
S-Video
kébel
SCART
kábelek
(nincs
mellékelve)
vagy
vagy
vagy
OR
Video
kábelek
Audio
csatlakozók
Video
csatlakozók
S-Video
csatlakozók
Scart csatlakozó
Component
video csatlakozók
(Interlace)
Component
video csatlakozók
(Progressive)
TV
DVD
lejátszó
1. módszer
2. módszer
3. módszer
4. módszer
5. módszer
Sample
This manual is suitable for devices