Samsung DVD-P142 user manual download (Page 4 of 16)

Languages: Hungarian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 16
HU-7
HU-6
A készülék hátlapja
A készülék elôlapja
Hátlap
1. Digitális audio kimeneti csatlakozó
• Kompatíbilis Dolby Digital vevôkészülékhez
történô csatlakozáshoz használjon koaxiális
kábelt.
Dolby Digitalt vagy DTS dekódert tartalmazó A/V
erôsítôhöz történô csatlakozáshoz használja.
2. Analóg audio kimeneti csatlakozó aljzatok
• Ide csatlakoztassa a TV készülék, audio/video
vevôkészülék vagy VCR audio bemeneteit.
3. Video kimeneti aljzat
• Ehhez az aljzathoz csatlakoztassa video kábel
segítségével a tévé készülék video bemenetét.
• A Setup beállítási menüben a video kimenet
értékét Component (I-SCAN) értékre vagy
S-Video-ra kell állítani.
4. S-Video kimeneti aljzat
• Jobb lesz a képminôség, ha a tévé S-Video
aljzatát S-Video csatlakozókábel segítségével
ehhez a kimenethez csatlakoztatja.
• A Setup beállítási menüben a video kimenetet
vagy S-Video-ra kell állítani.
5. Component Video kimeneti csatlakozók
• Ezeket az aljzatokat akkor használja, ha
Component video bemeneti aljzatokkal
rendelkezô tévékészülékkel rendelkezik.
Ezeknek az aljzatoknak a jelölése Pr, Pb és Y
video. Az S-video-val együtt a Component Video
a legjobb képminôséget nyújtja.
• Ha a Component (P-SCAN) Video kimenet
(Output) van kiválasztva a Setup beállítási
menüben, akkor a progressive scan mód fog
mûködni.
Ha a Component (I-SCAN) Video kimenet
(Output) van kiválasztva a Setup beállítási
menüben, akkor a váltot soros mód fog mûködni.
6. SCART aljzat
• Ide csatlakoztassa a Scart bemenettel
rendelkezô tévé készüléket.
• Nézze meg a tévé használati útmutatójában, hogy
támogatja-e a
Progressive Scan funkciót. Ha igen,
akkor kövesse a tévé használati útmutatójában
leírtakat a Progressive Scan a tévé menüjében
történô beállítására vonatkozóan.
• Ha a Setup beállítási menüben
Component (P-SCAN) Video kimenetvan beállítva,
akkor a Video és az S-Video kimenet nem fog
mûködni.
• A Setup beállítási menü használatának
ismertetése késôbb található.
1
2
3
4
5
6
A
készülék elôlapja
1. STANDBY/ON (
) (Készenlét/bekapcsolás)
• Amikor a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz,
a Power led jelzô világítani kezd.
Amikor meg-nyomja a gombot, a készülék
bekapcsolódik, és a jelzô kialszik.
2. SKIP (
) (Ugrás) / SEARCH
Hátra irányú keresést tesz lehetõvé a lemezen. Cím,
fejezet vagy mûsorszám kihagyására használható.
3. STOP(
)
• A lejátszás leállítása.
4. PLAY/PAUSE (
) (Lejátszás/Szünet)
• Ezzel a gombbal indítsa el és állítsa le rövid
idôre a lejátszást.
5. SKIP (
) (Ugrás) / SEARCH
Elõre irányú keresést tesz lehetõvé a lemezen. Cím,
fejezet vagy mûsorszám kihagyására használható.
6. EZ VIEW
• Ezzel a gombbal a Letter Box képeket
konvertálhatja a hagyományos tévé képernyôn
történô megnézéshez.
7. OPEN/CLOSE (
)
• Ezzel a gombbal nyissa ki és zárja be a
lemezfiókot.
8. REMOCON VEVÕ
9. PLAY
LED (Lejátszás)
• A lemez lejátszásakor a Play led kijelzô világít.
10. LOADING LED (Betöltés)
• A lemez behelyezésekor a Loading led világít.
11. Lemezfiók
• Ide tegye a lemezt.
1
2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
DVD-P142
1
2 3 4 5 6
7
8 9 10
11
DVD-P144
Power LED
Play LED
Loading LED
(vörös)
(zöld)
(narancs)
Kikapcsolás/Készenlét
O
X
X
Nincs lemez betéve
X
X
O
Leállítás
X
X
O
Betöltés
X
X
villog
Lejátszás/Ugrás
X
O
X
Keresés/Szünet
X
villog
X
Hiba
villog
villog
villog
Funkció
LED
Sample
This manual is suitable for devices