Samsung DVD-P142 user manual download (Page 16 of 16)

Languages: Hungarian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 16
HU-31
HU-30
Minôségtanúsítás
*: névleges adatok
Hálózati feszültség
Teljesítmény felvétel
Tömeg
Méretek
Üzemi hômérséklet
Üzemi páratartalom
DVD
(DIGITALVERSATILE DISC)
CD : 12 cm
(COMPACT DISC)
CD : 8 cm
(COMPACT DISC)
Összetett video
SCART csatlakozó aljzat
Component
video
S-VIDEO
SCART csatlakozó aljzat
2 csatornás
*Frekvencia átvitel
*Jel/zaj arány
*Dinamika tartomány
*Teljes harmonikus torzítás
230V~, 50Hz
12 W
1,8 Kg
430 mm x 207mm x 46mm (szé x mé x ma)
+5˚C és +35˚C között
10% és 75% között
Olvasási sebesség: 3.49 m/s
Lejátszási idô
(egyoldalas, egyrétegû lemez): 135 perc
Olvasási sebesség: 1.2-1.4 m/s
Maximális lejátszási idô: 74 perc
Olvasási sebesség: 1.2-1.4 m/s
Maximális lejátszási idô: 20 perc
2 csatorna: 1.0Vp-p (75
terhelésnél)
R(piros):0.7Vp-p (75 ohm terhelésnél)
G(zöld): 0.7Vp-p (75 ohm terhelésnél)
B(kék): 0.7Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Összetett video: 1.0Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Világosságjel: 1.0Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Színjel: 0.3Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Y : 1.0 Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Pr : 0.7 Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Pb : 0.7 Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Világosságjel: 1.0Vp-p (75 ohm terhelésnél)
Színjel: 0,3Vp-p (75 ohm terhelésnél)
2 csatorna: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz mintavételezés: 4 Hz-tôl 22 kHz-ig
96 kHz mintavételezés: 4 Hz-tôl 44 kHz-ig
110 dB
100 dB
0,004%
Általános
Lemez
jellemzôk
Video
kimenetek
Audio
kimenetek
• A Samsung Electronics Co. Ltd. fenntartja a jogot a mûszaki adatok változtatására.
• A tömeg és méretadatok megközelítô értékeknek tekintendôk.
A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendeletében elôírtak szerint mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a
Samsung gyártmányú DVD-P142 és DVD-P144 típusú DVD lejátszó
megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek:
Hibaelhárítás
Ellenôrizze az alábbi listát, mielôtt a szervizhez fordul:
A távvezérlô nem vezérli
a készüléket.
Nem lehet megváltoztatni
a képernyô-méretarány
beállítást.
Elfelejtette a jelszót.
A lejátszási mód különbözik
attól, amit a Beállítás
(SETUP) menüben beállított.
Nem jelenik meg a lemez
menü (Disc Menu)
A kijelzôn megjelenik a
ikon.
A képernyô blokkolódott
Nincs hang.
Más problémát észlelt.
Nem lehet elôállítani az
5.1 csatornás térhatású
hangot.
Nem lehet lejátszani a
lemezt.
Ellenôrizze a távvezérlôben lévô elemeket. Lehet, hogy ki kell ôket
cserélni.
A távvezérlô ne legyen 6 méternél messzebb a TV-tôl.
Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy több gombot néhány percig,
ezzel a távvezérlôben levô mikroprocesszort a gyári állapotra hozza. Tegye vissza
az elemeket, és próbálja ki újból a távvezérlôt.
Ellenôrizze, hogy a lemezt a címkével felfelé tette-e a készülékbe.
Ellenôrizze a DVD lejátszó területi kódját.
Az 5.1 csatornás térhatású hang csak akkor hallgatható, ha a következô
feltételek teljesülnek:
1) a DVD lejátszót megfelelô erôsítôhöz csatlakoztatja.
2) a lemezen rögzítették az 5.1 csatornás hangot.
Ellenôrizze, hogy a lemez borítóján látható-e a „Dolby 5.1 ch” jelzés.
Ellenôrizze, hogy az audio rendszert megfelelôen csatlakoztatta-e, és hogy
az audio rendszer megfelelôen mûködik-e.
Ellenôrizze, hogy a Beállítás (
SETUP
) menüben, a hangjellemzôk beál-
lítása (
Audio Output
) menüpontban a Bitstream beállítást választotta-e ki.
Nem lehet a mûveletet végrehajtani, mert:
1. A DVD lejátszó szoftvere nem engedélyezi.
2. A DVD lejátszó szoftvere nem támogatja a kérdéses tulajdonságot (pl.
kameraállás megváltoztatása).
3. Az adott funkció a kérdéses mûveletnél nem alkalmazható.
4.Olyan tételt, fejezetszámot vagy idôkódot adott meg, amely az
elérhetôségen kívül esik.
Ellenôrizze, hogy a lemez rendelkezik-e menüvel.
A SETUPmenüben kiválasztott egyes funkciók nem mûködnek
megfelelôen, ha a lemez nem tartalmazza a funkció mûködéséhez szük-
séges információkat.
A DVD lemezen rögzített a képernyô-méretarány.
Ellenôrizze, hogy a Hangjellemzôk beállítása (AUDIO SETUP) menüben
a megfelelô digitális kimenetet választotta-e ki.
Indítsa újra a készüléket úgy, hogy nincsen benne lemez. Nyomja meg
az elôlapon a STOP(
) és PLAY(
) gombokat egyszerre három
másodpercig. Megjelenik a menü nyelvének kiválasztására szolgáló
képernyô. Válassza ki a kívánt nyelvnek megfelelô számot.
Indítsa újra a készüléket úgy, hogy nincsen benne lemez. Nyomja meg
az elôlapon a STOP(
) és PLAY (
) gombokat egyszerre három
másodpercig. Megjelenik a menü nyelvének kiválasztására szolgáló
képernyô. Válassza ki a kívánt nyelvet . Nyomja meg a MENU gombot,
majd a le gombbal hívja be a Szülôi felügyelet (Parental Setup) menüt.
Most már a zárolás fel van oldva, ahogy az a kijelzôn is látható. Most
már megadhatja az új jelszót.
A tartalomjegyzékben keresse meg, hogy a használati útmutató mely
fejezete foglalkozik az adott kérdéssel, olvassa el az útmutató
magyarázatát, majd hajtsa végre újból a kérdéses eljárást.
Ha ezek után sem tudja megoldani a problémát, forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
Teendô
Probléma
Oldal
3
5
9
26
11
23-29
27
26
28
28~29
Sample
This manual is suitable for devices