Samsung DVD-P142 user manual download (Page 15 of 16)

Languages: Hungarian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 16
HU-29
HU-28
A
korlátozási szint beállítása
1.
Stop üzemmódban nyomja meg a
MENU
gombot.
2. A fel/le nyíl gombokkal válassza ki a
Setup
(Beállítás) menüt, majd nyomja meg a jobbra
gombot, vagy az
ENTER
gombot.
A lejátszó le van zárva (
).
3. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a
Parental
Setup
(Szülôi felügyelet) menüt, majd nyomja
meg a jobbra nyíl gombot, vagy az
ENTER
gombot.
4. Írja be a jelszót.
Megjelenik a szülôi felügyeletet beállító képernyô.
5. A fel/le gombok segítségével válassza ki a
Rating Level
(korlátozási szint) menüt, majd
nyomja meg az
ENTER
vagy a jobbra gombot.
6. A fel/le gombok segítségével válassza ki a kívánt
korlátozási szintet.
Például ha a 6. szintig választ (Level 6), akkor a
7. és 8. szintet (Level 7, 8) tartalmazó lemezeket
nem játssza le a készülék.
- A korlátozási szint úgy törölhetô, hogy a
Use Password
(Jelszó használata) menüben a jobbra vagy az
ENTER
gomb segítségével válassza a
No
-t (nem-et).
A jelszó megváltoztatása:
- A fel/le nyílgombokkal válassza ki a
Change Password
(Jelszó megváltoztatása) menüpontot.
- Nyomja meg az
ENTER
gombot. Megjelenik a jelszó
megváltoztatását felkínáló képernyô (
Change password
).
- Írja be az új jelszót, majd megerôsítésként újból írja be a
jelszót.
• A
SETUP
menü eltüntetéséhez, vagy beállítás
közben a menü képernyôhöz történô
visszalépéshez nyomja meg a
RETURN
gombot
vagy a
balra
nyíl gombot.
• Ha elfelejtette a jelszót, olvassa el a Hibaelhárítás
címû fejezetben, hogy mit kell tennie.
A készülék használatának korlátozása (Szülôi felügyelet)
Példa:
a 6-os szint beállítása (Level 6)
A Szülôi felügyelet (PARENTALCONTROL)
üzemmód olyan DVD lemezek esetén használható,
melyek tartalmazzák a lemez lejátszásának
korlátozásához a megfelelô információkat. 8
különbözô beállítási lehetôség közül választhatja ki,
hogy a család és a gyerekek számára a korlátozás
mely szintjét kívánja alkalmazni.
1. Stop üzemmódban nyomja meg a
MENU
gombot.
2. A fel/le nyíl gombokkal válassza ki a
Setup
(Beállítás) menüt, majd nyomja meg a jobbra
gombot, vagy az
ENTER
gombot.
3.
A fel/le nyílgombokkal válassza ki a
Parental
Setup
(Szülôi felügyelet) menüt, majd nyomja meg
a jobbra nyíl gombot, vagy az
ENTER
gombot.
4. A jobbra nyílgombbal vagy az
ENTER
gombbal
válassza ki az Igen (
Yes
) sort, ha jelszót kíván
használni. Megjelenik a jelszó beírását kérô
képernyô (
Enter Password
).
5.
Írja be a jelszót. Megjelenik a jelszó megerôsítését
kérô képernyô (
Re-enter Password
). Írja be újból a
jelszót.
Ezután a készülék zárolódik
(
).
A készülék használatának
korlátozása (Szülôi felügyelet)
Képernyô beállítások
Video Output (Videó kimenet)
A videó kimenetet állítja be.
1. S-Video : akkor válassza, ha Video és S-Video
kimenetet használ.
2. Component (I-SCAN) : Component 625i/525i
(Interlace) kimehet használata
esetén
3. Component (P-SCAN) : Component 625p/525p
(Prrogressive) kimehet
használata esetén
4. SCART Output : ha SCART csatlakozót kíván
használni kimenetként.
• RGB : akkor válassza, ha SCART RGB kimenetet
kíván használni
• S-Video : akkor válassza, ha SCART S-Video
kimenetet kíván használni
• Video : akkor válassza, ha SCART Video kimenetet
kíván használni
• Keresse meg a tévé használati útmutatójában,
hogy az támogatja-e a Progressive Scan
üzemmódot. Ha igen, akkor a tévé használati
útmutatójának megfelelôen állítsa be a tévé menü
rend-szerében a Progressive Scan üzemmódot.
• Ha helytelen Video Output beállítás következtében
blokkolódik a képernyô, olvassa el a
hibaelhárítással foglalkozó fejezetet.
Sample
This manual is suitable for devices