Samsung DVD-P142 user manual download (Page 10 of 16)

Languages: Hungarian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 16
HU-19
HU-18
A könyvjelzô funkcióval megjelölheti a DVD
és ezt a pontot a késôbbiekben gyorsan
megkeresheti.
A
könyvjelzô használata
(DVD lemezek lejátszásakor)
1. Lejátszás közben nyomja meg a
MENU
gombot a
távvezérlôn.
2. A fel/le gombokkal választhatja ki a
Function
menüt, majd nyomja meg a jobbra nyíl vagy az
ENTER
gombot.
3. A fel/le nyílgombokkal válassza ki a Könyvjelzô
menüpontot (Bookmark), majd nyomja meg a
jobbra nyíl vagy az
ENTER
gombot.
4. A balra/jobbra gombokkal mozogjon a kívánt
könyvjelzô ikonra.
5. Amikor a lejátszáskor eléri a megjelölni kívánt
pozíciót, nyomja meg az
ENTER
gombot.
Az ikon helyét egy számjegy (1,2 vagy 3) veszi át.
A könyvjelzô (Bookmark)
A
megjelölt jelenet elôhívása
1. Lejátszás közben nyomja meg a
MENU
gombot a
távvezérlôn és válassza ki a
Bookmark
-ot.
2. A Balra/jobbra nyílgombokkal válassza ki a
megjelölt jelenetek közül azt, amelyiket meg akar
nézni.
3. A
PLAY/PAUSE
(
) gombbal ugorjon a
megjelölt jelenetre.
A
könyvjelzô törlése
1. Lejátszás alatt nyomja meg a
MENU
gombot a
távvezérlôn és válassza ki a
Bookmark
-ot.
2. A balra/jobbra mutató nyílgombbal válassza ki
annak a könyvjelzônek a számát, amelyet törölni
kíván.
3. Nyomja meg a
CLEAR
gombot a könyvjelzô
számának törléséhez.
• Egyszerre három jelenetet jelölhet meg
könyvjelzôvel.
• A lemeztôl függôen elôfordulhat, hogy a könyvjelzô
üzemmód nem mûködik.
Jelenet azonnali újrajátszása/átugrása
A kameraállás (nézôszög) kiválasztása
Ha a DVD lemez egy adott jelenetet több kameraál-
lásból rögzítve is tartalmaz, kiválaszthatja az Önnek
tetszôt a Kameraállás (Angle) üzemmóddal.
A
Kameraállás (ANGLE) gomb használata
Nyomja meg a Kameraállás (
ANGLE
) gombot, és
ellenôrizze, hogy a képernyô bal felsô sarkában
megjelenik-e a kamera (
) szimbólum
1.
Ha látható a kamera szimbólum, nyomja meg a
Kameraállás (
ANGLE
) gombot, és a képernyô bal
felsô sarkában megjelenik az ikon a választáshoz.
2. Az
ANGLE
gombbal válassza ki a kívánt
nézôszöget.
3. A képernyô kijelzés kikapcsolásához nyomja meg
a
CLEAR
vagy
RETURN
gombot.
• Ha a lemezen csak egy nézôszög van rögzítve,
akkor ez a funkció nem mûködik. Jelenleg nagyon
kevés lemez rendelkezik ezzel a tulajdonsággal.
Az azonnali újrajátszás funkció
(DVD lemez lejátszásakor)
Ha lemarad egy jelenetrôl, ennek a funkciónak a
segítségével azonnal megismételheti.
Ha megnyomja az
INSTANT REPLAY
gombot, a
készülék megkeresi a 10 másodperccel ezelôtti
pozíciót, és onnan újraindítja a lejátszást.
* Az azonnal újrajátszási funkció nem minden lemezzel
használható.
A
jelenet átugrása
(DVD lemez lejátszásakor)
Ezzel a funkcióval a következô 10 másodpercet
átugorhatja.
Nyomja meg az
INSTANT SKIP
gombot.
- A lejátszás a 10 másodperccel késôbbi helyrôl folytatódik.
- A jelenet átugrási funkció nem minden lemezzel
használható.
Sample
This manual is suitable for devices