Samsung DVD-P142 user manual download (Page 9 of 16)

Languages: Norwegian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 16
NOR-19
NOR-18
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler
av en DVD slik at du senere finner raskt fram
til delen.
Bruk av bokmerkefunksjonen (DVD)
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen under
avspilling.
2.
Bruk knappene OPP/NED for å markere
Function
,
og trykk så på VENSTRE eller HØYRE.
3. Velg
Bookmark
med knappene OPP/NED, og
trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
4. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen til du kommer
til det ønskede bokmerkeikonet.
5. Når du kommer til den scenen du vil merke,
trykker du ENTER. Ikonet vil endre seg til et tall
(1, 2 eller 3).
Bruk av Bookmark-funksjonen
Oppkalling av en merket scene
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen under
avspilling, og velg
Bookmark
.
2. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen til å velge en
merket scene.
3. Trykk på SPILL/PAUSE (
)-knappen for å
hoppe over den merkede scenen.
Sletting av et bokmerke
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen under
avspilling, og velg
Bookmark
.
2. Trykk på VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
nummeret på det bokmerket du vil slette.
3. Trykk på CLEAR-knappen for å slette bokmerket.
MERKNAD
MERKNAD
• Du kan merke opptil tre scener samtidig.
• Bokmerkefunksjonen virker ikke på alle plater.
Bruk funksjonen Instant Replay/Skip
(direkte reprise/hopp over)
Endring av kameravinkelen
Når en DVD inneholder en bestemt scene
som er vist fra flere kameravinkler, kan du
velge ANGLE-funksjonen.
Bruk av
ANGLE-knappen
Kontroller at ‘ANGLE (
)’-merket blir vist
øverst i Venstre hjørne av skjermen.
1. Når et ANGLE-merke vises, trykker du på
ANGLE-knappen. Deretter vises et ANGLE-
valgikon øverst i venstre hjørne på skjermen.
2. Trykk på knappen ANGLE for å velge ønsket
skjermvinkel.
3. For å slå av visningen, trykk på CLEAR eller
RETURN.
MERKNAD
MERKNAD
• Hvis platen har én vinkel, vil ikke denne
funksjonen virke. For tiden er det svært få plater
som har denne funksjonen.
Bruk av funksjonen øyeblikkelig repetisjon (DVD)
Hvis du går glipp av en scene, kan du se denne
på nytt ved å bruke denne funksjonen.
Hvis du trykker på knappen INSTANT REPLAY, vil
den aktuelle scenen flyttes tilbake omtrent 10
sekunder og avspilles på nytt.
* Avhengig av typen plate kan det hende at funksjonen
øyeblikkelig repetisjon ikke virker.
Bruk funksjonen Instant Skip (hopp direkte) (DVD)
Bruk denne funksjonen for å hoppe 10 sekunder
fremover i den aktuelle scenen.
Tryck på knappen INSTANT SKIP.
- Avspillingen hopper 10 sekunder fremover.
- Dette virker ikke på alle plater.
4/6
ANGLE
Sample
This manual is suitable for devices