Samsung DVD-P142 user manual download (Page 8 of 16)

Languages: Norwegian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 16
NOR-17
NOR-16
Valg av audiospråk
Du kan velge språk raskt og enkelt med
AUDIO-knappen.
Bruk av
AUDIO-knappen
1. Trykk på AUDIO-knappen.
2. Lyden endres når knappen trykkes flere ganger.
- Audio-språkene er representert ved forkortelser.
3. Trykk på knappen AUDIO for å velge stereo,
venstre eller høyre. (På CD)
MERKNAD
MERKNAD
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk
som er kodet på platen og virker ikke med alle
DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang
jeg spiller en DVD;
Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på
side 25.
Valg av tekstspråk
ENG
DOLBY DIGITAL
5.1CH
AUDIO
Stereo
AUDIO
DVD
CD
Du kan velge den teksten du ønsker raskt og
enkelt med SUBTITLE-knappen.
Bruk av SUBTITLE-knappen
1. Trykk på SUBTITLE-knappen.
2. Tekstingen endres når knappen trykkes flere
ganger.
3. For å slå av visningen, trykk på CLEAR eller
RETURN.
- Innledningsvis blir ikke tekstspråket vist på skjermen.
- Tekstingsspråkene er representert ved forkortelser.
MERKNAD
MERKNAD
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk
som er kodet på platen og virker ikke med alle
DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang
jeg spiller en DVD;
Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på
side 25.
ENG
SUBTITLE
Off
SUBTITLE
Justere bildeforholdet (EZ View)
A
vspilling med endret bildeforhold (DVD)
Trykk på knappen EZ VIEW.
• Bildstørrelsen (forholdet) endres hver gang du
trykker på knappen.
• Skjermens zoomstilling brukes på ulik måte
avhengig av hvordan du har stilt inn
skjermvisningen i innstillingsmenyen.
• For å få rett funksjon på knappen EZ VIEW må du
stille inn rett bildeforhold i grunninnstillingen (se
side 27).
Hvis du har en 16:9 TV
1. For plater med 16:9 bildeforhold
Wide Screen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes av. Når du
avspiller en plate i bildeforholdet 2.35:1 kommer
de svarte feltene øverst og nederst på skjermen
til å forsvinne. Bilder kommer til å se utstrekte ut
vertikalt. (På visse typer plater forsvinner de
svarte feltene ikke helt)
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
2. For plater med 4:3 bildeforhold
• Normal Widescreen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9. Bilder
kommer til å synes strukket horisontalt.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det
vises på hele skjermen. Bilder kommer til å se
utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
• Vertical Fit (tilpasse vertikalt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV,
vises svarte felt til høyre og venstre på
skjermen for å forhindre at bildet strekkes ut
horisontalt.
Hvis du har en 4:3 TV
1. For plater med 16:9 bildeforhold
• 4:3 Letter Box
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9 Svarte
felt kommer til å vises oppe og nede på
skjermen.
• 4:3 Pan Scan
Bildets venstre og høyre sider kuttes bort, og
16:9 bildets senter vises.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det
vises på hele skjermen. Bilder kommer til å se
utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
2. For plater med 4:3 bildeforhold
• Normal skjerm
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 4:3.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det
vises på hele skjermen. Bildet kommer til å se
utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
MERKNAD
MERKNAD
• Denne funksjonen kan oppføre seg ulikt avhengig
av platetype.
Sample
This manual is suitable for devices