Samsung DVD-P142 user manual download (Page 4 of 16)

Languages: Norwegian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 16
NOR-9
NOR-8
Valg av tilkopling
Nedenfor viser vi eksempler på tilkoplinger som blir mye brukt
for å kople DVD-spilleren til TV eller
andre komponenter.
Før du kopler til DVD-spilleren
• Slå alltid av DVD-spilleren, tv-apparatet og andre komponenter før du tilkopler eller frakopler kabler.
• Slå opp i brukerveiledningen for tilleggskomponentene du skal kople til, for å få mer informasjon om disse
spesielle komponentene.
T
ilkopling til et audiosystem
7. MENU-knapp
• Viser DVD-spillerens setupmeny.
8. RETURN-knapp
• Stiller tilbake til forrige meny.
9. REPEAT A-B-knapp
Blir brukt til å merke et segment A-B for gjentakelse.
10. SUBTITLE-knapp
11. OPEN/CLOSE-knapp (
)
• Åpner/stenger platebrettet.
12. CLEAR-knapp
• Blir brukt til å fjerne meny- eller statusdisplayer fra
skjermen.
13. INSTANT REPLAY-knapp
• Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundene av filmen fra aktuell posisjon.
14. Knappen INSTANT SKIP
• Denne funksjonen flytter deg fremover 10
sekunder ved avspilling.
15. SPILL/PAUSE-knapp (
)
• Starter/tar pause i avspillingen.
16. INFO-knapp
• Viser gjeldende platemodus.
17. Knappen DISC MENU
• Viser platens meny på skjermen.
18. ENTER/RETNINGS-knapp
(OPP/NED eller VENSTRE/HØYRE)
• Benyttes for å navigere i menyer.
19. EZ VIEW-knapp
• Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermsvisning på din vanlige TV.
20. REPEAT-knapp
• Bruk denne knappen hvis du vil gjenta en
tittel, et kapittel, et spor eller en plate.
21. ANGLE-knapp
• Blir brukt til å få adgang til forskjellige
kameravinkler på en DVD.
22. AUDIO-knapp
• Bruk denne knappen for å få adgang til forskjellige
audiofunksjoner på platen.
DVD funksjonsknapper
1. DVD POWER-knapp
• Slå av/på strømmen.
2. SIFFER-knapper
3. PROG-knapp
• Gjør det mulig å programmere en viss rekkefølge.
4. STEP-knapp
• Spill av en ramme om gangen.
5. SEARCH/SKIP-knapper (
/
,
/
)
• Gjør det mulig å søke frem/tilbake på en plate.
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
6. STOP-knapp (
)
Oversikt over fjernkontrollen
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Metode 1
Metode 2
R
L
ANALOG AUDIO OUT
COAXIAL
Analoge Audio ut
Digital Audio ut
Forsterker med to kanaler
Audio inngangskontakter
Dolby Digital dekoder
Digital Audio inngangskontakt
AUDIO
DVD
Sample
This manual is suitable for devices