Samsung DVD-P142 user manual download (Page 2 of 16)

Languages: Norwegian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 16
NOR-5
NOR-4
Platetype og karakteristikker
Fremragende lyd
Dolby Digital, en teknologi som er utviklet av Dolby
Laboratories, gir krystallklar lydgjengivelse.
Skjerm
Video med MPEG-2 kompresjonsteknologi. Både
vanlige bilder og widescreen (16:9)-bilder kan vises.
Slow motion
En viktig scene kan vises i saktefilm.
Programmert avspilling
Du kan programmere spor slik at de blir spilt i en
bestemt rekkefølge. (CD)
Foreldrekontroll
Med foreldrekontrollen kan brukeren stille inn et nivå
slik at barn ikke kan spille skadelige filmer med
f.eks. rå vold, saker som bare angår voksne osv.
Forskjellige funksjoner på skjermen
Du kan velge forskjellige audio- og tekstspråk
og
skjermvinkler når du ser på film.
EZ VIEW (fullskjermsvisning)
Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermsvisning på din vanlige TV.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan vise digitale bilder på din TV.
Gjentakelse
Du kan gjenta en sang eller en film ved ganske
enkelt å trykke på REPEAT-knappen.
MP3
Denne enheten kan spille av plater som er laget fra
MP3-filer.
Øyeblikkelig repetisjon
Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundene av filmen fra aktuell posisjon.
Instant Skip (direkte hopp)
Denne funksjonen flytter deg fremover 10 sekunder
ved avspilling.
MERKNAD
*
Plater som ikke kan avspilles med denne
spilleren.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• høytetthetslag av super Audio CD
• CDG-er spiller kun lyd, ikke grafikk.
*
Mulighet til avspilling kan avhenge av
opptaksbetingelser.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
*
Det er ikke sikkert at det er mulig å avspille
CD-R,CD-RW og DVD-R i alle tilfeller, pga. type
plate eller tilstanden på opptaket.
KOPIBESKYTTELSE
Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse.
Av den grunn må du bare kople din DVD-spiller
direkte til tv-apparatet, ikke til en VCR. Kopler du
en kopibeskyttet DVD-plate til en VCR, får du et
forvrengt bilde.
Dette produktet innbefatter teknologi for beskyttelse
av opphavsretten som er beskyttet av U.S. paten-
tkrav og andre lover om åndsverk eid av
Macrovision Corporation og andre rettighetshavere.
Bruk av denne teknologien for beskyttelse av
opphavsretten må godkjennes av Macrovision
Corporation og er beregnet for hjemmebruk og
framvisning i begrenset omfang med mindre
Macrovision Corporation har gitt tillatelse til noe
annet.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p/625p)
Generelle funksjoner
Platemerking
Avspilling områdenummer
~
DIGITAL
SOUND
STEREO
PAL
Avspilling område-numme
PAL kringkastingssystem i U.K.,
Frankrike, Tyskland osv.
Dolby Digital plate
Stereo-plate
Digital Audioplate
DTS-plate
MP3-plate
Både DVD-spilleren og platene er kodet etter område.
Disse områdekodene må matche hverandre for at platen
skal kunne spilles. Hvis kodene ikke matcher hverandre,
kan ikke platen spilles.
Områdenummeret til denne spilleren er angitt på
bakpanelet til spilleren.
Denne DVD-spilleren kan spille følgende platetyper med tilsvarende logoer:
12 Cm
8 Cm
Ensidig 240 min
Tosidig 480 min
Single-sided 80 min.
Double-sided 160 min.
Audio
+
Video
• DVD gir fremragende lyd og video på
grunn av Dolby Digital og MPEG-
systemet skjerm-og lydfunksjoner
velges enkelt fra skjermmenyen.
• Forskjellige skjerm- og audiofunksjoner
velges enkelt med skjermmenyer.
Platetyper (Logoer)
Opptaks-typer
Platestørrelse
Maks. spilletid
Beskrivelse
DVD
12 Cm
8 Cm
74 min.
20 min.
Audio
• CD blir innspilt med bedre lyd-
kvalitet, mindre forvrengning og
mindre forringelse av lydkvaliteten
over tid.
AUDIO-CD
“BRUKERE MÅ VÆRE OPPMERKSOM PÅ AT IKKE
ALLE HØYDEFINISJONS-FJERNSYN ER FULLT
KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT OG KAN
FORÅRSAKE PROBLEM MED BILDET. NÅR DET
GJELDER BILDEPROBLEM MED 525 ELLER 625
PROGRESSIVE SCAN ANBEFALES BRUKEREN Å
SETTE TILSLUTNINGEN PÅ ”STANDARD
DEFINITION”-UTDATA. HVIS DET ER SPØRSMÅL OM
VÅRE FJERNSYNSAPPARATERS KOMPABILITET
MED DENNE MODELL 525p OG 625p DVD-SPILLER
VÆR SÅ SNILL OG KONTAKTE VÅRT
SUPPORTSENTER.”
Sample
This manual is suitable for devices