Samsung DVD-P142 user manual download (Page 13 of 16)

Languages: Norwegian
Pages:16
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 16
NOR-27
NOR-26
1.
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-
knappen på fjernkontrollen.
2. Velg
Setup
med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg
Display Setup (skjerminnstilling)
med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på
HØYRE eller ENTER.
4. Bruk OPP/NED-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på HØYRE-knappen.
TV Aspect
Avhengig av hva slags TV du har, vil du kanskje justere
skjerminnstillingen (visningsaspektet).
1. 4:3 Letter Box : Velg om du vil se den totale 16:9-
skjermen DVD gir selv om du har en TV med 4:3-
skjerm. Du vil få svarte felt øverst og nederst på
skjermen.
2. 4:3 Pan-Scan : Velg denne muligheten for TV-er av
konvensjonell størrelse hvis du vil se den sentrale
delen av 16:9-skjermen. (Filmen blir noe beskåret på
venstre og høyre side.)
3. 16:9 Wide : Du kan se hele 16:9-bildet på en
widescreen-TV.
Still Mode
Disse alternativene vil hjelpe til med å forhindre at bildet
skjelver når du er i pause-modus, og de viser liten tekst
bedre.
1. Auto : Når du velger Auto, blir Field/Frame-modus
konvertert automatisk.
2. Field : Velg denne muligheten hvis skjermen er urolig i
Auto-modus.
3. Frame : Velg denne muligheten hvis du vil se små
bokstaver klarere enn i Auto-modus.
Screen Messages
Blir brukt til å slå skjermmeldinger av eller på.
Black Level
Justerer lysstyrken på skjermen.
TV System
1. NTSC-plate: I tilfelle bruk av NTSC-plate
• Hvis TV-systemet ditt kun har PAL-Video-inngang,
må du velge “PAL”. Hvis du velger “PAL”, er
linjespranguttaksformat PAL 60 Hz uttak.
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSC-inngang, må du
velge “NTSC-uttak”.
2. PAL-plate: I tilfelle bruk av PAL-plate
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSC-Video-inngang,
må du velge “NTSC-uttak”.
• Hvis TV-systemet ditt kun har PAL-inngang, må du
velge “PAL 50 Hz-uttak”.
Oppsetting av displaymulighetene
DISPLAY SETUP
Still Mode±±±
:
Auto
Screen Messages±
:
On
Video Output±±
:
S-Video
TV Aspect±±±
:
4:3 L-Box
TV System±±±
:
PAL
Black Level±±
:
Off
TV ASPECT
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
4:3 Letter Box
DISPLAY SETUP
Still Mode±±±
:
Auto
Screen Messages±
:
On
Video Output±±
:
S-Video
TV Aspect±±±
:
4:3 L-Box
TV System±±±
:
PAL
Black Level±±
:
Off
1.
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-
knappen på fjernkontrollen.
2. Velg
Setup
med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg
Audio Setup (lydinnstilling)
med knappene
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller
ENTER.
4. Bruk OPP/NED-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på HØYRE-knappen.
Dolby Digital Output
1. PCM : Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio.
Velg PCM når du bruker den analoge
audioutgangene.
2. Bitstream : Konverterer til Dolby Digital Bitstream –
5.1CH. Velg Bitstream når du bruker de
digitale audioutgangene.
MERKNAD
MERKNAD
Forsikre deg om at du velger den
korrekte digitale utgangen, eller
hører du ikke en lyd.
MERKNAD
MERKNAD
Velg digital ved flerutgangskanal
Dolby og MPEG-2 digitalutgang
virker.
Oppsetting av audiomulighetene
AUDIO SETUP
DTS±±±±±
:
Off
MPEG-2 Digital Out±±
:
PCM
Dynamic Compression ±
:
On
PCM Down Sampling ±±
:
On
Dolby Digital Output±±
:
PCM
MPEG-2 Digital Out
1. PCM : Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio.
Velg PCM når du bruker den analoge
audioutgangene.
2. Bitstream : Konverterer til Dolby Digital Bitstream
(5.1CH eller 7.1CH). Velg Bitstream når du
bruker de digitale audioutgangene.
DTS
1. Off : Gir ikke digitale signaler på utgangen.
2. On : Gir DTS Bitstream bare via digital utgang.
Velg DTS når du har koplet til en DTS-dekoder.
Dynamic Compression
1. On : For å velge dynamisk kompresjon.
2. Off : For å velge standardområde.
PCM Down Sampling (nedkonvertering)
1. On : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet
spilleren ikke er 96KHz-kompatibel. I dette tilfellet
vil 96KHz-signaler nedkonverteres til 48KHZ.
2. Off : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet
spilleren er 96KHz-kompatibel. I dette tilfeller vil
alle signaler mates ut uten endringer.
MERKNAD
MERKNAD
Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne
eller gå tilbake til menyskjermbildet under
innstillingen;
Trykk RETURN eller VENSTRE-knappen.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
”Dolby” og det doble D-symbolet er varemerker fra
Dolby Laboratories.
• “DTS” og ”DTS Digital Out” er varemerker eid av
Digital Theater Systems, Inc.
Sample
This manual is suitable for devices